همکار فایل

گزارش کار آزمایشگاه سیالات

گزارش کار آزمایشگاه سیالات
تعداد صفحات: 16
فرمت : ورد (قابل ویرایش)+ 2 فایل اکسل


آزمایش بررسی جریان در کانالهای رو باز
هدف آزمایش : بررسی پدیده ی پرش هیدرولیکی در کانالهای باز
 تئوری آزمایش :
اعمال معادله ی انرژی در مورد جریان عبوری از کانالهای باز :

خرید