همکار فایل

همه چیز در مورد مناطق آزاد

همه چیز در مورد مناطق آزاد

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 120

هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری

ایجاد مناطق آزاد ، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که مایه های پیشرفت در آنها دیده می شد.

خرید