همکار فایل

دانلود فایل تحقیق کمک پایان نامه ی حسابرسی

خرید و دانلود تحقیق کمک پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی


دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول باشد ما در این فایل سعی کردیم به موضوعات

متفاوت و بسیاری از نکات شغلی و مهارتی حسابرسی در جامعه بپردازیم به طوری که علاوه بر کمک در نوشتن پایان نامه ای دقیق وعالی

 جنبه ی آموزش فردی برای یک حسابدار یا مدیر مالی خبره و کار بلد نیز دارد.

برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل عبارتند از:

1 – آشنایی با هدفهای حسابرسان از رسیدگی به اموال، ماشین آلات ، تجهیزات و استهلاک

2 – آگاهی از کنترل های مهم مربوط به ماشین آلات و تجهیزات

3 – شناخت برنامه های حسابرسی اموال، ماشین آلات و تجهیزات

4 – به همراه نمونه سوالات آزمون های رشته ی حسابرسی در سال های اخیر

و بسیاری نکات دیگر.

امیدوارم دانلود این فایل بتواند کمکی برای رسیدن به فردایی بهتر برای شما و آینده ای خوش باشد.

خرید