همکار فایل

تحقیق در مورد ترمز

بوستر ترمز
 تعداد صفحات: 23
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


بوستر ترمز چگونه کار می کند؟
اگر تا به حال کاپوت ماشین خود را باز کرده باشید،احتمالا بوستر ترمز را دیده اید.قوطی گرد سیاه رنگی که در پشت موتور و معمولا طرف راننده قرار گرفته است.

فهرست :
گونه‌های ترمز
ترمز دستی
 بوستر ترمز چگونه کار می کند؟
 بوستر خلا
شیوه کار بوستر
آشنایی با عملکرد بوستر در خودرو
بوسترهای قرمز
حالت غیرفعال بودن سیستم ترمز
حالت نیمه ترمز
حالت فشرده و ثابت ماندن پدال و عمل بوستر
حالت حفظ قدرت حداکثر بوستر در ترمزهای کامل و کوتاه
هیدروبوستر در دستگاه ترمز
سیستم بوستر هیدروالکتریک

خرید