همکار فایل

دانلود فایل تحقیق کمک پایان نامه ی اقتصاد خرد

 دانلود فایل تحقیق کمک پایان نامه ی اقتصاد خرد


خرید و دانلود تحقیق کمک پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی اقتصاد و رشته های وابسته



فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 21

 دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول باشد ما در این فایل سعی کردیم به موضوعات

متفاوتی و بسیاری از اقصاد در جامعه بپردازیم به طوری که علاوه بر کمک در نوشتن پایان نامه جنبه ی آموزش فردی نیز دارد.

برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل عبارتند از:

1-تعریف اقتصاد و ارکان مربوط به آن و هم چنین نظامهای اقتصادی

2- هزینه فرصت و منحنی امکانات تولیدکالاهای رایگان و تقاضاعرضه و قیمتهای نسبی و مطلق

3- کششها حساسیت عرضه و تقاضاونمونه های مربوط به آن و کالاهای جانشین ومکمل

4- منحنی های بی تفاوتی و انواع مطلوبیت و نمونه های خاص حساسیت تقاضا و همچنین انحصارات و تعیین قیمت در شرایط انحصاری

و بسیاری نکات دیگر.

 امیدوارم دانلود این فایل بتواند کمکی برای رسیدن به فردایی بهتر برای شما باشد.

خرید