همکار فایل

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش


دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش


مجموعه سوالات تخصصی آموزش و پرورش  شامل ۱۴۲۰ عدد


سوالات روشها و فنون تدریس مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سوالات  روانشناسی تربیتی مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سوالات سنجش و ارزیابی مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سوالات تعلیم و تربیت مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سوالات تکنولوژی آموزش مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 

مجموعه سوالات عقیدتی و سیاسی  شامل  ۱۵۰۰ عدد

+

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۸۴

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۸۶

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۸۹


دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش سال ۸۹ شامل رشته های زیر :


دفترچه نمونه سوالات تخصصی استخدامی آزمون آموزش و پرورش ۸۹ شامل نمونه سوالات رشته های زیر می باشد :


سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز حسابداری

سوالات استخدامی آموزش و پرورش استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز کامپیوتر

سوالات استخدامی آموزش و پرورش استخدامی آموزش و پرورش کارشناس فناوری (IT)

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز تأسیسات

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع نساجی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارشناس امور حقوقی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار دوره ابتدایی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاور تحصیلی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارشناس آمار

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ماشین های کشاورزی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع چوب

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه برداری

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز نقشه کشی معماری

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع غذایی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز مکانیک خودرو

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز متالوژی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز معدن

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری

سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار توانبخشی استثنایی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز طراحی و دوخت

سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر ورزش

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز گرافیک

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز الکترونیک

سوالات استخدامی آموزش و پرورش نقشه کشی عمومی (صنعتی)

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع سرامیک

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز چاب

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز امور دامی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساختمان

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساخت و تولید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز زراعی و باغی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز صنایع شیمیایی

خرید