همکار فایل

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

عنوان: پرسشنامه شایستگی مربی


دسته: مدیریت- روان شناسی
فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

خرید