همکار فایل

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

عنوان: پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد


دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد است که در آن 40 زوج عبارت ارائه شده است. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

خرید