همکار فایل

دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی

عنوان: دانلود پرسشنامه  باورهای خودشکوفایی


دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 6 صفحه

این فایل شامل عباراتی در زمینه باورهای خودشکوفایی بوده و همچنین شامل بخش تفسر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیچه گیری می باشد

خرید