همکار فایل

مقاله توليد انواع برگه ميوه ها

توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها
تعداد صفحات: 34
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

گوگرد زني

كيفيت محصول توليدي واحد هاي كه مبادرت دود دادن مي نمودند به مراتب بهتر از بركه هايي است كه مستقيم خشك شده زيرا گوگرد سبب روشني رنگ برگه و از بين بردن ميكروارگانيزم ها و آفات مي گردد علاوه در آن از انجام واكنشهاي آنزيماتيك قهوه اي شدن در طول دوره نگهداري جلو گيري مي شود روش آنزيم روي نظير بلا چه رنگ استفاده از هيپوسوليفت سديم يا آب نمك نيز مي توان استفاده نمود

دانلود فهرست مطالب

خرید