همکار فایل

دانلود پرسشنامه ارزشها

عنوان: دانلود پرسشنامه ارزشها

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 9 صفحه

در این پرسشنامه 12 زوج عبارت عرضه شده است ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد.

خرید