همکار فایل

طرح توليد سرکه و الکل و شيره از انگور

طرح توليد سرکه و الکل و شيره از انگور و ضايعات کشمش و ديگر مرکبات


فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 64


 

هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد سرکه و الکل و شيره از انگور و ضايعات کشمش و ديگر مرکبات  است .(در اين طرح آب انگور نيز به عنوان محصول جانبي توليد مي شود.) در اين بررسي

بازار فروش،
 واردات و صادرات ،
واحد هاي فعال و در دست احداث ,

منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين آلات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است.

خرید