همکار فایل

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
دانلود فهرست مطالب


مقدمه

یکی از ابتکارات دنیای اقتصاد امروز که ریشه در مفاهیم جذابی همچون جهانی شدن و بهره مندی از منافع آن دارد، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـصنعتی برای هموار شدن مسیر پیوند با بازارهای جهانی بوده است . منطقه ی آزاد ابزاری است که به طور نسبی کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی شود..

خرید