همکار فایل

راهکارهای افزایش بهره برداری

بررسی راهکارهای افزایش بهره برداری از کریدورهای ترانزیتی ایران درراستای توسعه تجارت کشور


فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 65
دانلود فهرست مطالب

تعریف مساله
صنعت ترانزیت در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در درآمد زایی،ایجاد اشتغال و ارتقای روایط میان کشور ها دارد .این نقش در خصوص ایران که به  دلیل موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود در چهار راه ترانزیتی شرق وغرب قرار گرفته، بسیارپررنگ تر وحیاتی تر است .
ترانزيت كالا علاوه بردست آورد هاي اقتصادي امنيت كشور ومنطقه را به هم گره زده وباعث افزايش ضريب امنيتي كشورمي شود.كشور ايران بعنوان يكي از كشورهاي بزرگ وتاثير گذار در خاور ميانه باداشتن دو راه آبي بزرگ در شمال وجنوب خودمي تواند به منزله شاهراه اصلي ترانزيت آسيا و اروپا قلمداد شودخرید