همکار فایل

بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب

تعریف مسئله
امروزه حمل و نقل سهم عمده ای از منابع مالی و طبیعی را به خود اختصاص داده است و در ایجاد فرصت های کاری و زمینه های گردآوری سرمایه های داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی دارد و از شاخص های افزایش و بهبود بهره وری اقتصاد و صنعت نام برده می شود. با توجه به مسیرهای ترانزیت کالا در جهان و جایگاه جغرافیایی ایران و درآمدزایی ترانزیت کالا به سبب به کارگیری زیرساخت ها و ناوگان های کشور، از این رو بهبود و سرمایه گذاری در زمینه انجام ترانزیت کالا با کارایی و کیفیت بالا کاری اجتناب ناپذیر است.

خرید