همکار فایل

پاورپوینت صادرات خاویار

پاورپوینت صادرات خاویار
 31 اسلاید

اهميت اقتصادي خاويار

بچه ماهي‌هاي خاوياري به صورت ميليوني از دريا قاچاق مي‌شوند. اين بچه‌ماهي‌ها مي‌توانند رشد كنند و بعد از چند سال هر كدام حداقل پنج‌كيلو خاويار با قيمت هر‌كيلو بيش از سه ميليون تومان توليد كنند. يك ماهي قره‌برون بيش از ده ميليون تومان خاويار توليد مي‌كند. قيمت يك‌كيلو خاويار حداقل دو ميليون تومان است و قيمت هر‌كيلو گوشت قرمز چهار هزار تومان است. ببينيد با صادر كردن پنج‌كيلو خاويار يك ماهي، چقدر گوشت مي‌توانيد وارد كنيد

با توجه به كمبود علوفه و مواد غذايي دامي ظرفيت توليد گوشت لازم براي مردم در داخل كشور را نداريم. اما براي توليد خاويار تمامي امكانات لازم را دارا هستيم.فهرست مطالب
مقدمه
مشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر
بحران خاویار
نحوه برخورد با قاچاق‌کنندگان خاویار به چه صورت است؟
مافیای خاویار روسیه
چالش های بوجود امده برای خاویار
کنواسیون نظارت بر تجارت گونه های درحال انقراض cites
نتایج یک کنوانسیون
پایبندى یک طرفه تعهدات از سوى ایران
پرورش ماهیان خاویاری
اهمیت اقتصادی خاویار
صادرات جهانی خاویار در سال ۲۰۰۵
کشورهای عمده واردکننده خاویار ایران درسال۸۳
نتیجه گیری
منابع

خرید