همکار فایل

جزوه آزمایشگاه مصالح

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 35

این جزوه دارای تعداد زیادی آزمایش مربوط به مصالح می باشد که برای تهیه گزارش کار آزمایشگاه بسیار مناسب می باشد و با کم ترین هزینه در اختیار شما قرار می گیرد

این فایل دارای گزارش دقیق و مواد و لوازم مورد نیاز هر آزمایش هست و به طور دقیق اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد

خرید