همکار فایل

ضایعات پس از برداشت میوه و سبزی در ایران

پاورپوینت ضایعات میوه و سبزی

رمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 23 اسلاید

در این پاور پوینت وضعیت تولید میوه وسبزی در ایران بررسی میگردد.
مسائل کلی ضایعات میوه و سبزی در مراحل قبل از تولید ،در حین تولید،مرحله برداشتبیان می شود  و بطور خاص ضایعات پس از برداشت مورد کنکاش قرار میگیرد.
در ادامه راهکار های مناسب جهت کاهش ضایعات پس از برداشت بیان میشود.

خرید