همکار فایل

بررسی تاثیر اجرای EPL در گمرک

بررسی تاثیر اجرای EPL در گمرک خرمشهر و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن


فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 72


چکیده تحقیق
عصر ارتباطات و اطلاعات تاثیرات فراوانی بر انواع فرایندها و رویه ها گذاشته است که گمرکات نیز مستثنی از این تاثیرات و دگرگونی ها نبوده است. پویای عصر حاضر و تغییرات سریع عوامل محیطی در دنیای رقابت های داخلی و خارجی لزوم استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های مدرن را نیز دو چندان کرده است. اين پروژه در رابطه با بررسی اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن است و تلاش می کند تا فاکتور ها و عوامل اثرگذار بر اجرای این سامانه را مورد تجزیه و تحلیل قراردهد و بحث کند .طی این تحقیق، محقق با استفاده از روش های آماری بدنبال اطلاعات واقعی و مفیدی است که علاوه بر اینکه جنبه کاربردی را دارا باشند، بدنبال میزان اثرگذاری متغییرها نیز می باشد. لذا در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، که طبق نتایج بدست آمده ، همه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که بررسی اجرای سامانه هوشمند جامع گمرکی در گمرک خرمشهر (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور) و بهبود عملکرد کارکنان، عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان، تسریع در زمان صادرات و واردات کالاها و زمان انجام تشریفات رابطه ی معناداری وجود دارد.
 

کلمات کلیدی: آسیکودا– اظهار از راه دور – تشریفات گمرکی – واردات - ترخیص کالا


24

خرید