همکار فایل

شیشه سرامیک های کوردیریتی

شیشه سرامیک های کوردیریتی

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 14 اسلاید

شیشه-سرامیک به مواد جامد چند بلوری گفته می‌شود که با اعمال فرایند کنترل شدهٔ تبلور بر روی شیشهٔ پایه حاصل می‌شوند
مفهوم تبلور کنترل شده شیشه دربرگیرنده رسوب فاز بلوری مورد نظر از فاز شیشه مادر به صورت بلور های ریزمی باشد به طوری که تعداد بلورها ٬ سرعت رشد واندازه نهایی آن ها توسط عملیات حرارتی مناسب کنترل شود . باید توجه داشت که در نهایت فاز بلوری بیش از
50 درصد از حجم قطعه را اشغال کرده و مقداری از فاز شیشه باقی می ماند

خرید