همکار فایل

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل
 27 اسلاید

فهرست مطالب:
تقسیم عادلانه فضای آدرس
حفاظت
ممانعت از انباشتن آدرسها
توزیع سلسله مراتبی فضای جهانی آدرسهای یکتا
امکان مسیر یابی اطلاعات
امکان ثبت عمومی
اطمینان از یکتایی و امکان کشف عیوب و رفع آن


خرید