همکار فایل

تحقیق اقتصاد بین الملل

اقتصاد بین الملل
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعقيب سياست انبساط تدريجي

سياست انبساط تدريجي در سال 1341 نيز دنبال شد منتها كنترلهايي كه در زمينه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزي و تجارت خارجي كشور را فراهم ساخته بود. در اين سال مقررات واردات و صادرات كشور براي يك دوره پنج ساله پي ريزي شد و «تهيه احتياجات عمومي و تامين منافع مصرف كنندگان، حفظ موازنه پرداختهاي ارزي حمايت و توسعه صنايع داخلي و تشويق صادرات در چارچوب برنامه تثبيت اقتصادي وعمراني دولت بعنوان هدفهاي سياست بازرگاني دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهاي ارزي كشور، محدوديت واردات تجملي و غيرضروري ادامه خواهد يافت وطرق عملي و تازه‌اي براي ازدياد درآمد ارزي اتخاذ خواهد شد منجمله سعي خواهد شد حتي المقدور از ورود كالاهاي ساخته شده خارجي به كشور جلوگيري به عمل آيد و اين قبيل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نيمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل توليد آن در خود ايران انجام يابد.


فهرست
مقدمه:
تثبيت نرخ ارز
استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334
انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در
اسفند 1336
برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339
2)اقدامات بنيادي
1)اقدامات سازماني
برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346
1)    تعقيب سياست انبساط تدريجي
2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341
3) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال 1342
4)مشكلات درون‌زا و برون‌زاي سال 1343
5) سياست ارزي سال 1345 كشور
6) تهاجمات پياپي به بازار غيررسمي ارز كشور در سال 1446
سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران
چگونگي وضعيت بازرگاني خارجي و كنترل ارزي
اثرات كنترل ارزي در ايران
1- سياستهاي تشويقي
تصحيح نرخ ارز در ايران
1-     يكسان ساختن نرخ ارز:
بازارهاي متعدد ارز ونرخهاي مختلف:
اختلال در قيمتها و قيمتهاي نسبي:
عدم تخصيص بهينه ارز:
اختلال در سرمايه‌گذاري خارجي:
2- لغو بودجه ارزي:
3- تعيين سيستم ارزي شناور هدايت شده:

خرید