همکار فایل

الگوریتم های مسیریابی براساس موقعیت برای شبکه های تک کاره متحرک حفره دار

الگوریتم های مسیریابی براساس موقعیت برای شبکه های تک کاره متحرک حفره دار

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 23 اسلاید


نتایج:

در این مقاله مابرای اولین مرتبه الگوریتم های مسیر یابی بر اساس شیب را برای شبکه های تک کاره حفره دار مطرح کرده ایم الگوریتم های پیشنهادشده نیازی به حفظ یک نمودار مستوی برای مسیریابی محیطی در اطراف حفره ها ندارد
SBRA برای حل این مساله ارائه شده است
SBRAهمیشه حفره ها را در جهت حرکت عقربه های ساعت دور میزند حتی اگر مسیرهای خیلی کوتاه تری در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت در اطراف حفره ها وجود داشته باشند
ما الگوریتم کشف مسیر یابی SBRDA را برای حل مساله مسیر یابی کور و الگوریتم کشف راهنما
SBLDA را برای حل مساله مسیریابی مثلثی ارائه کرده ایم نتایج شبیه سازی نشان میدهد که اگرچه SBRDA و SBLDA از روش کوتاه تری استفاده میکند اما ممکن است به مخارج کشف مسیر بیشتری نیاز داشته باشد

خرید