همکار فایل

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟
ADIPOCYTOKINES – NOVEL LINK BETWEEN INFLAMMATION
AND VASCULAR FUNCTION?
تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چاقي و بيماري‌هاي مربوط به چاقي از جمله مشكلات سلامتي افراد هستند. مطالعات اخير نشان داده‌اند كه بافت‌هاي چربي تنها يك ارگان ذخيره انرژي ساده نيست بلكه عملكردهاي ايمني و ترشحي را نيز عمل مي‌كند. اين موارد غالباً از طرق آزاد سازي آديپوسيتوكين‌ها بدست آمده اند كه در بردارنده چندين مولكول بسيار فعال و جديد فراوان است كه توسط آديپوسيت‌هايي مثل لپتين، رسيستين، اديپونكتين يا ويسفتين آزاد شده‌اند و همچنين كمي كيتوكين كلاسيك بيشتر احتمالاً توسط سلول‌هاي التهابي التهاب كننده چربي مثل TNF-a, IL-6, MCP-1 (CCL-2), IL-1 آزاد شد.

خرید