همکار فایل

راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی

موضوع:
بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از افت تحصیلی

تعداد صفحات: 24
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه

 بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی می‌دانند. بدون شک این تصوری نادرست است ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از توانایی‌های ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود در حالی که افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است.مقدمه.
بیان مسئله.
جمع آوری اطلاعات..
اقدام راه حل پیشنهادی (راه حل اول):
منظور از افت تحصیلی چیست؟.
خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی:
برنامه های کوتاه و دراز مدت جهت جلوگیری از افت کاهش افت‌ تحصیلی..
شیوه های مقابله با افت تحصیلی..
یافته های علمی..
جمع بندی..
موانع و محدودیت ها
ارزشیابی و بررسی نتایج کار.
منابع.

خرید