همکار فایل

مهارت های معلم درتدریس

عنوان تحقیق :
مهارت های معلم درتدریس
تعداد صفحات: 112
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


مهارتهای آموزشی معلمان درفرایند تدریس
 تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم آن                    
 اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس میتواند در نگرش آنان نسبت به فراگیر و نحوه کارکردن با آنها تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد .برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می توان دلایل مختلفی داشته باشد ، از مهمترین آنها ضعف دانش پایه ، اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است .


فهرست
مقدمه
پرسش های کارگروپی
شش مهارت دیگر برای یک معلم فرهنگی
تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم آن
ضرورت تعیین و تنطیم هدف های آموزشی
منابع.
نتیجه گیری

خرید