همکار فایل

جزوه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

عنوان :
جزوه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

فرمت: ورد
تعداد صفحات: 97 صفحه
تعداد فصول: 5 فصل
مقدمه:
وظیفه مدیریت مالی تامین مالی و سرمایه گذاری می باشد که تامین مالی از خارج سازمان از طریق وام ، سهام عادی ، اوراق قرضه و ... و از داخل سازمان از طریق سوده انباشته صورت می گیرد و سرمایه گذاری از طریق تجربه و تحلیل صورت های مالی و بودجه بندی انجام می پذیرد. مدیران مالی می کوشند .  .  .


عناوین فصل ها:

فصل اول: گزارشگر مالی

فصل دوم : معرفی صورت های مالی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

فصل چهارم: آشنایی با حسابداری بهای تمام شده و مدیریت

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل هزینه

 فصل ششم: بودجه بندی


امیدواریم مطالب این مجموعه برایتان مفید واقع شود.

خرید