همکار فایل

مجموعه شعر و ترانه تنهایی

این مجموعه حاصل تلاش و زحمات سجاد میرزایی می باشد که برای دوست داران شعر و ادب در چهارده عنوان به صفحه کاغذ نگاشته شده است امیدواریم که مطالب این مجموعه برایتان مفید واقع شود.

خرید