همکار فایل

روش تحقيق اثربخشي

روش تحقيق تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غير انتفاعي
تعداد صفحات: 23
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

بيان مساله

امروزه در هر سازماني ( توليدي، خدماتي يا آموزشي ) به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به اهداف، يكي از معيارها، جذب، آموزش و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص مي‌باشد. زيرا نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد هدفها و ماموريتهاي سازمان دارد و از اركان رشد و توسعه و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد. امروزه ديگر تجهيزات، لوازم و ماشين آلات براي انجام اثربخش امور سازمان كافي نمي باشد.

خرید