همکار فایل

ترجمه مدل بازاریابی اجتماعی

An integrative model for social marketing
مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی

تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  23 صفحه
دانلود متن انگلیسیپيشرفت در كاربرد بازاريابي اجتماعي در سلامت عمومي و موضوعات اجتماعي


مفهوم تنظيم خانواده و سلامت باز توليد شده به عنوان يكي از اساسي ترين كانون هاي تلاش هاي بازاريابي اجتماعي در سراسر دنيا شناخته شده است. همچنين توجهات بسيار گسترده اي به سلامت كودك و مادر، كنترل بيماري اسهال ، افزايش تقاضا و دسترسي به خدمات با كيفيت سلامت، پيشگيري از ايدر و كنترل مالاريا داده ششده است. بازاريابي اجتماعي محصولات مربوط به انواع كاندوم هاي تنظيم خانواده و پيشگيري ايدز، .... توسط قيمت گذاري هايي كه انجام شده است كه معمولا از طرف اسپانسرهاي اين برنامه ها مقدار قابل توجهي يارانه به آنها تعلق گرفته است.


خرید