همکار فایل

گزارشکار آزمایش کنترل ارتفاع

تعداد صفحات: 10
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

گزارشکار آزمایش کنترل ارتفاع مربوط به آزمایشگاه کنترل فرایند ها می باشد و در قالب word است.

هدف
هدف از انجام این ازمایش بررسی روشهای مختلف کنترل ارتفاع مایع درون یک تانک می باشد.کنترل پیوسته و کنترل قطع و وصلی بصورت مجزا مورد ازمایش و مقایسه قرار می گیرند.

خرید