همکار فایل

نجات فرد برق گرفته

پاورپوینت نجات فرد برق گرفته


فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 20 اسلاید

نجات فردبرق گرفته :
1- جداكردن فرد برقگرفته ازشبكه برق
 قطع برق ازطريق كليداصلي مدار
 جداكردن سيم برقداربااستفاده ازوسيله عايقي مناسب
 گرفتن قسمتي ازلباس خشك فرد وجداكردن آن ازهادي برقدار
بريدن هادي برقدارباابزاربرنده وعايقي مناسب
 اطلاع رساني به اتفاقات برق براي قطع مدارازطريق اپراتور
 ايجاداتصال كوتاه درمداربراي تحريك تجهيزات حفاظتي (آخرين روش )

خرید