همکار فایل

نقش فناوری اطلاعات در توسعه ی منابع انسانی

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه ی منابع انسانی

تعداد صفحات: 100
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


بیان مسئله تحقیق
   فناوری اطلاعات قبل از اينکه يک سيستم سخت‌افزاري و مجموعه‌اي از الگوها باشد يک نظام فکري و فرهنگي است و مي‌توان آنرا فرهنگ توليد اطلاعات ناميد. بدون ايجاد فرهنگ توليد اطلاعات، نظام فناوری اطلاعات نمي تواند دوام داشته باشد. بنابراين، آنچه در فناوری اطلاعات مهم است تفکر اطلاعات گرا است. فناوری اطلاعات از اتصال و ترکيب مجموعه‌اي از فکرهاي مفيد توليد شده شکل مي‌گيرد و کامپيوتر و ابر کامپيوترها و سيم و کابل و ابزارهايي از اين قبيل نيست. در فناوری اطلاعات، فکر انسانهاي خردمند است که توليد اطلاعات مي‌کند.
به‌طور کلي در مفهوم فناوری اطلاعات مولفه‌هاي زير وجود دارد: فرهنگ توليد اطلاعات، اطلاعات گرايي، جمع‌آوري اطلاعات، خلاصه سازي اطلاعات، تحليل‌گري، حساسيت اطلاعاتي، پردازش‌گري، تفکر شبکه‌اي، بهينه‌سازي، يکپارچه‌سازي، پژوهش‌نگري، روش‌سازي، ذخيره‌سازي، انتقال اطلاعات.

خرید