همکار فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

عنوان: پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)
فرمت: PDF

این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

عنوان: دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 11 صفحه

در این پرسشنامه، چهار رویداد که حاوی کنش و واکنش ( تعامل ) بین افراد می باشدعرضه شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه ارزشها

عنوان: دانلود پرسشنامه ارزشها

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 9 صفحه

در این پرسشنامه 12 زوج عبارت عرضه شده است ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزيتعداد صفحات: 2
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است. نحوه تكميل: اين تحقيق پيمايشي را با گذاردن بله يا خير در جاهاي خالي سمت راست هر عبارت ...

خرید توضیحات

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری روزانه افراد
شامل : 6 صفحه


یکی از سوالات:
اگر در یک شرایط عادی باشید، با چه سهولتی از خواب برمی خیزید؟
الف. به سختی از خواب برمی خیزم
ب. با سهولت کمی از خواب برمی خیزم
ج. براحتی از خواب برمی خیزم
د. خیلی راحت از خواب برمی خیزم
...

خرید توضیحات

پرسشنامه اختلال وسواس

پرسشنامه اختلال و سواس فكري – عملي


تعداد صفحات :4 با فرمت ورد

هدف: ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكري و عملي از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تكانه هاي وسواس دزدي)

...

خرید توضیحات