همکار فایل

پرسشنامه زنبورداری

این پرسشنامه در ارتباط با بهره وری زنبورداری میباشد.

تعدادصفحات:1
فرمت pdf
تعداد سوالات : 12

...

خرید توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-i

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-i

تعدادصفحات:5
فرمت word (قابل ویرایش)
تعداد سوالات : 90

نسخه نهایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) که معادل انگلیسی آن Emotional Quotient Inventory است در سال ۲۰۰۲ ارائه شد. این پرسشنامه دارای ۱۳۳ سوال است که در ایران نسخه ۹۰ ماده‌ای از آن تهیه شده و ضریب همسانی درونی آن مناسب گزارش شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است که در ۵ حیطه کلی قرار می‌گیرند
...

خرید توضیحات

پرسشنامه خود کارآمدی ایوانز

پرسشنامهء خود بیمار انگاری
تعداد سوالات:  36
فرمت فایل : ورد

آیا خود  را بیمار می انگارید؟
بدن انسان سیستم پیچیده ای است که صرفاً باتکیه بر مکانیزم دفاعی ماهرانۀ خود در جهانی متخاصم به حیات ادامه می دهد ، وظیفۀ اصلی آن جلوگیری از ورود و تهاجم ارگانیسم های خارجی به درون بدن است که موجب بیماری و آسیب های بافتی می شوند. اما هیچ سیستمی ، کامل و بی نقص نیست و همۀ ما در طول زندگی خود گاهی اوقات دچار نوعی بیماری می شویم. علاوه بر این مقاومت افراد در برابر بیماری ها متفاوت است که این امر به وراثت ژنتیکی آنان بستگی دارد.

روایی و پایایی:
ضريب پايايي پرسش نامه ی مذکور در پژوهش حاضر بر اساس آلفاي کرونباخ 89/0 محاسبه شده است. به علاوه همبستگي بالاي پرسش نامه با ساير آزمـــون هاي سنـــجش خودبيمارانگاري مانند خرده  مقياس خودبيمارانگاري پرسشنامه ی شخصیت چند وجهی مینسوتا (MMPI) و چک  لیست علامتی 90 سئوالی(SCL-90) بيانگر اعتبار مناسب آن می باشد.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بر اساس مدل انگیزش هرزبرگ

تعداد سوالات:  25
فرمت فایل : ورد


هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انگیزه خدمتی کارکنان (عوامل زمینه ای عملکرد، عوامل محتوایی، عوامل مقایسه ای، عوامل مربوط به خصوصیات مدیر، عوامل دموگرافیک)
...

خرید توضیحات

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی

تعداد سوالات:  30
فرمت فایل : ورد


هدف: ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی (نوع پوشش، استفاده از اینترنت و ماهواره، سن، سطح تحصیلات، درآمد، اعتماد اجتماعی) ...

خرید توضیحات

پرسشنامه مسير ترقی

پرسشنامه ارزيابی و مسير ترقی دلانگ


تعداد سوالات:  44
فرمت فایل : ورد


هدف : تشخیص قرارگیری فرد در  لنگر گاه های مسير ترقی (شايستگی فنی، خدمت، استقلال کاری، تعيين هويت، تنوع، صلاحيت مديريتی، امنيت، خلاقيت) ...

خرید توضیحات

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي


تعداد سوالات:  27
فرمت فایل : ورد


هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)
روایی و پایایی
روايي صوري و محتواي ابزار از طريق تأييد گروه متخصصين كسب گرديد. پايايي ابزار طراحي شده از روش هاي پايايي دروني و پايايي ارزيابي كنندگان با 80 ≤r  تایید گردید.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه عادتهای مطالعه

پرسشنامه عادتهای مطالعه

تعداد سوالات:  45
فرمت فایل : ورد


شیوه نمره گذاری و تفسیر
عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . توان هر کسی برای پیشرفت تحصیلی کامل (به سختی درک می شود) بستگی به عوامل متعددی دارد. تلاشهایی در جهت رفع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط های تحصیلی و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشجویی نیز ، تلاشهایی در جهت بهبود انگیزش ، رغبت و عادتهای کاری او انجام گرفته است به طوری که او می تواند حداکثر توان خود را به کار برد.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه اعتماد بین زنان

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (زنان)


تعداد سوالات:  13
فرمت فایل : ورد

روش نمره گذاری و تفسیر

زنان می توانند نمره های خود را در دو زیر مقیاس محاسبه کنند: قابلیت اعتماد (RE) متشکل از سوال های 1 تا 7 و اعتماد عاطفی (ET) شامل سوال های 8 تا 13.

...

خرید توضیحات