همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه هنرهای تجسمی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه هنرهای تجسمی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه هنرهاي تجسمي ( طراحي، نقاشي، گرافيك، مينياتور و خوشنويسي )

ظرفيت : 800 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 45/167 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 45/17 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  9  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه  

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 61/467 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 61/47 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 5/1 سال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علمی ازاد

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه علمی ازاد

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد
ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
اشتغالزايي : پانـزده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه ساخت گل چینی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه گل چینی 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل هاي مصنوعي ( چيني )
ظرفيت طرح : 600 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 291 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 260 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه زبان های خارجی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه زبان های خارجی


تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل هاي مصنوعي ( چيني )
ظرفيت طرح : 600 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 291 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 260 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه رانندگی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي
ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه
اشتغالزايي : سيزده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه رانندگی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي
ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه
اشتغالزايي : سيزده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه حسابداری

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه حسابداری

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي

تعداد صفحات: 10 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه
...

خرید توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم

دانلود طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت 60 تخته در سال
فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 11

شرکت تعاونی ابریشم  متخصص در توليد تابلو فرش تمام ابريشم در ابعاد 100*70 سانتي متر در طرحهاي مختلف من جمله آيه شريفه وان يكاد ...... به خط كوفي و طرح هاي سنتي و طرح هاي جديد و به روز مي باشد
.توليد محصول ما بصورت دستي مي باشد
*مراحل و روش توليد
مراحل توليد و ساخت محصولات و جريان ورود مواد اوليه اصلي تا مرحله بسته بندي محصولات را تشريح نماييد.

خلاصه طرح
موضوع طرح : تولید تابلو فرش تمام ابریشم
ظرفیت : 60 تخته تابلو فرش در سال
سرمایه گذاری کل : 575288833 ریال
سهم آورده متقاضی : 275288833 ریال
سهم تسهیلات : 300000000 ریال
دوره بازگشت سرمایه : یک ساله
میزان اشتغال زایی : 11 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توليد سرکه و الکل و شيره از انگور

طرح توليد سرکه و الکل و شيره از انگور و ضايعات کشمش و ديگر مرکبات

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 64
  هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد سرکه و الکل و شيره از انگور و ضايعات کشمش و ديگر مرکبات  است .(در اين طرح آب انگور نيز به عنوان محصول جانبي توليد مي شود.) در اين بررسي

بازار فروش،
 واردات و صادرات ،
واحد هاي فعال و در دست احداث ,

منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين آلات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است.

...

خرید توضیحات