همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی ماهی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی ماهی 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی گوشت

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی گوشت 
تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی عسل

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی خشکبار

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خشکبار 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 7/1958 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/198 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1760 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : پانزده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: يازده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی خرما

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خرما

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت: word ( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : بسته بندي خـرما
ظرفيت : دو هزار تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : 15 نفر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی چای

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی چای 

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : بسته بندي چاي تي-بگ
محل اجرا: كليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 9/1043 ميليون ريا
سهم آوردة متقاضي: 9/113 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: هفت ماه
ميزان اشتغالزايي : هفـده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی آبلیمو

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : توليد و بسته بندي آبليمو
ظرفيت : 800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استانهاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 2312 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 232 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2080ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه
اشتغالزايي : بيست نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی باریافت مواد پلاستیکی 

تعداد صفحات: 12صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
ظرفيت : - توليد گرانول از ضايعات پلاستيكي و نايلون 300 تن
توليد نايلون و نايلكس و چاپ روي آن 150 تن
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس
سرمايه گذاري كـل: 1851 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 201 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1650 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )
سود ويژه : 664 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : بيست نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه
اشتغالزايي : 9 نفر
...

خرید توضیحات