همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی پفک نمکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پفک نمکی


تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)
موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

خلاصه طرح
ظرفيت : 400 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه
ميزان اشتغالزايي : يازده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش میوه جات

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش میوه جات 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )
ظرفيت : پانزده هكتار

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش ماهی قزل الا

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل الا 

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )
ظرفيت : هشتاد تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گیاهان زینتی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گیاهان زینتی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش گل در گلخانه

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گل در گلخانه

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )
ظرفيت : 2000 متر مربع
مجوز هاي لازم: جواز تاسيس  از وزارت كشاورزي
سرمايه گذاري كـل: 1363 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 163 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1200 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه )
سود ويژه : 57/487  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : نه نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو شیری50 راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 50 راس

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : پنجاه راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 74/1205 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 74/125 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1080 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
ميزان اشتغال زايي : 14 نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش گاو شیری20راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 20راس 

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : بيست راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور
سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر
...

خرید توضیحات

طرحتوجیهی و کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 50تن

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی 50تن در سال

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 50 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 8/889 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/89 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 800 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 26 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی100تن

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی100تن در سال

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش صیفیجات گلخانه ای

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی صیفی جات گلخانه ای

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
...

خرید توضیحات