همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک
تعداد صفحه:18
فرمت word(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد و بسته بندي نمـك يددار 
با ظرفيت چهارهزارتن درسال
موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار 
ظرفيت : 4000 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 2/1725 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 2/175 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1550 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی میگو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی میگو 
خلاصه طرح

تعداد صفحات: 16 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی مهد کودک

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مهد کودک

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی مهدکودک

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مهد کودک

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)


خلاصه طرح
موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر

...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی مدرسه غیرانتفاعی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مدرسه غبر انتفاعی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 67/479 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 67/49 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 430 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه
اشتغالزايي : 16 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پفک نمکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پفک نمکی


تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)
موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

خلاصه طرح
ظرفيت : 400 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه
ميزان اشتغالزايي : يازده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش میوه جات

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش میوه جات 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )
ظرفيت : پانزده هكتار

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش ماهی قزل الا

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل الا 

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )
ظرفيت : هشتاد تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گیاهان زینتی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گیاهان زینتی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش گل در گلخانه

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گل در گلخانه

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )
ظرفيت : 2000 متر مربع
مجوز هاي لازم: جواز تاسيس  از وزارت كشاورزي
سرمايه گذاري كـل: 1363 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 163 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1200 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه )
سود ويژه : 57/487  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : نه نفر
...

خرید توضیحات