همکار فایل

هیدرولیک

هیدرولیک

مایعات تقریباً تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود. بنابراین می‌توان از آنها برای طراحی ماشینهایی که در عین سادگی، با نیروی محرک خیلی کم بتواند نیروی مقاوم فوق العاده زیادی را جابجا نماید، استفاده نمود. به این ویژگی و همچنین دانش مطالعه این ویژگی هیدرولیک گفته می‌شود.

...

دانلود توضیحات

نحو کار موتور دورانی

یک موتور دورانی چگونه کار می کند
تعداد صفحات: 17
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
 
 موتور دورانی یک  موتور احتراق داخلی است درست مثل موتور اتومبیل ولی کاملا متفاوت با موتور های مرسوم پیستونی کار می کند.در یک موتور پیستونی حجم مشخصی از فضا (سیلندر) متناوبا چهار کار متفاوت را انجام می دهد.مکش،تراکم،احتراق،و خروج دود.موتور دورانی همین کار را انجام می دهد اما هر کدام در جای مخصوص خوذ انجام می شود و این شبیه این است که برای هر کدام از چهار مرحله یک سیلندر جداگانه داشته باشیم و پیستون به طور پیوسته از یکی به بعدی حرکت کند.
...

خرید توضیحات

آيا هيپنوتيزم خطرناك است

آيا هيپنوتيزم خطرناك است
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

پيشگفتار
هيپنوز يا هيپنوتيزم يك واژه يوناني و به معني خواب كردن است. هينوتيزور باصطلاح علمي كسي است كه با نيروي چشمان و تسلط و فور ديگري را در خواب مصنوعي فرو مي برد و براي سهولت كار هيپنوتيزور را (عامل) و هيپنوتيز شونده را (معمول) گويند و گاهي عامل را به زبان علمي اپراتور خطاب مي كنند، وقتي مي‌گوييم هيپنوتيزور داراي قدرت خواب كردن است معني آن نيست كه عامل داراي چنين قدرتي است كه معمول را به اراده خود بخواباند در اين كار معمول هم نقش بزرگي دارد بايد او هم در اين كار با عامل همكاري كند تا عامل بتواند او را به خواب مصنوعي فرو ببرد و اين دو با هم رابطه مستقيم دارند و هرچه معمول ناتواني بيشتر ارائه كند يعني خود را در اختيار او بگذارد عامل هم در حد كامل معمول را در اختيار ميگيرد و او را مي خواباند.


فهرست مطالب
عنوان
چكيده   
پيشگفتار   
مقدمه   
بخش اول: هيپنوتيزم
فصل 1: كليات هيپنوتيزم   
1-1- تعريف هيپنوتيزم   
1-2- پيرايش هيپنوتيزم   
1-2-1- سازنده كلمه هيپنوتيزم   
1-2-2- انجام اولين هيپنوتيزم در تاريخ   
1-2-3- هيپنوتيزم خواب است؟   
1-3- هيپنوتيزم به خودي خود درمان مي شود؟   
1-3-1- آيا هيپنوتيزم خطرناك است؟   
1-3-2- امكان دارد كسي از حالت هيپنوتيزمي بيرون نيايد   
1-3-3- تاثير جنسيت در هيپنوتيزم شدن   
1-3-4- پيشواي مذهبي را نمي توان با هيپنوتيزم شدن وادار به رقص كرد
فصل 2: يادگيري هيپنوتيزم   
2-1- آيا هيپنوتيزم كردن استعداد خاصي مي خواهد؟   
2-2- آيا براي يادگيري هيپنوتيزم بايد تمريناتي انجام داد؟   
2-3- تاثير هوش در هيپنوتيزم ...

خرید توضیحات

تحقيق سبك معماري

سبك معماري در مجموعه سراي گلشن
تعداد صفحات: 29
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
 
فهرست
مصرفي واژه ها:
تركيب بندي كلي فضاها:
مصرفي كلي مجموعه سراي گلشن 
حياط :
نور در حياط:
تناسبات حياط:
محورهاي حياط:
محورها:
نماهاي حياط:
نماها:
حركت در حياط:
تأثير آب و گياهان در حياط:
دالان ها:
نور در دالانها:
 بررسي « نور» در دالانها
شكست در دالانها:
شكست و پرسپكتيو:
تغيير ارتفاعات در دالانها:
تغيير ارتفاعات:
مقايسه حجره هاي بالا و پايين دالانها:
مقايسة حجره هاي بالا با پايين
فرم بازشوهاي حجره‌هاي دالانها:
فرم بازشوها:
فرم سقف در دالانها:
فرم سقف:
تيمچه پوستي:
معرفي تيمچة پوستي:
سقف تيمچه:
نور در تيمچه:
نور:


...

خرید توضیحات

روش تحقیق اخلاق و تربيت اسلامي

روش تحقیق اخلاق و تربيت اسلامي
تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

سؤالات تحقيق
1-    آيا بين ميزان تبليغات مذهبي در مدرسه و گرايش دانش آموزان به فرايض ديني از ديدگاه دانش آموزان رابطه‌اي وجود دارد؟
2-    آيا بين ميزان محبوبيت و مقبوليت دبيران بينش اسلامي و گرايش دانش آموزان به فرايض ديني از ديدگاه دانش آموزان رابطه‌اي وجود دارد؟


فهرست
عنوان
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت مسئله
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف متغيرهاي تحقيق
ابزار تحقيق
شيوه اجرا
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع
...

خرید توضیحات

بررسي تئوري شاهي آرماني

بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

نتيجه‌گيري:
اين مقاله تئوري شاهي آمارني در انديشة ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلامي را به بحث گذاشت و مشخص نمود كه اين مفهوم از يك موقعيت ويژه در تفكر ايراني برخوردار است. ويژگيهاي تئوري شاهي آرماني و برداشت وجوه مختلفي از آن در هر يك از قالبتهاي تفكري مورد بحث، يعني فلسفه سياسي، سياستنامه و حكمت اشراق دغدغه اصلي اين مقاله بود؛ همانطور كه در بحثها مورد بررسي قرار گرفت، تئوري شاهي آرماني مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري يا آرمانشهر است كه بعنوان رئيس اول مدينة‌ فاضله در فلسفه سياسي فارابي، پادشاه آرماني در نظرية‌ سلطنت خواجه نظام الملك طوسي و حكيم شاه در حكمت اشراق شيخ شهاب الدين سهروردي بكار رفته است. در حالي كه سهروردي به گم شدن فلسفه در زمان خود كه فلسفه اشراق به جا مانده از ايران باستان مي‌باشد، پرداخته است، نظام الملك اصول تئوري ايرانشهري را با بحث در مورد مدل شاهانه ايران باستان احياء كرد و سعي كرد آنرا با واقعيتهاي زمان خود هماهنگ كند.


فهرست
عنوان
مقدمه
جهان بيني در ايران باستان
ويژگيهاي شاه آرماني
الف. قدرت موثر يا زور
ب. آئين يا قرارداد اجتماعي
پ- فرّه ايزدي يا شوكت
4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي
الف. فلسفه سياسي
ب. سياستنامه
پ. حكمت اشراق
5- نتيجه‌گيري و جمعبندي
6- فهرست منابع


...

خرید توضیحات

روش تحقیق بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران

روش تحقیق بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران با تعهد سازماني دبيران مدارس راهنمايي پسرانه نواحي

تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

امروزه ديگر مديران دريافته اند كه پرورش نيروي كار آمد و توسعه منابع انساني راهي است ميان بر كه مي تواند سازمانها را جهت تحقق هر چه بهتر اهداف ياري كند . لذا در اين برهه از زمان مزيتي كه سازمانها در پيشي گرفتن از يكديگر دارند تنها در فناوري جديد خلاصه نمي شود بلكه در بالا بردن اعتماد به نفس و ميزان تعهد و وابستگي كاركنان به اهداف سازمان نهفته است.
...

خرید توضیحات

روش تحقیق منجي در اديان بزرگ الهي

منجي موعود در اديان بزرگ الهي
تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


نتيجه
با توجه به اصل كلي ظهور يك مصلح موعود در فرجام گيتي به عنوان حقيقتي خدشه ناپذير در حافظه تاريخ بدور از هر گزندي بر جاي مانده است.
حاصل كلام آنكه با اندكي اغماض از برخي اختلافات موجود ميان روايات آمده در متون سه دين آسماني يهود، مسيحيت و اسلام ميتوان وجوه ذيل را از علائم برجسته آخر زمان به شمار آورد:


فهرست مطالب
طرح و مقدمه تحقيق
سؤال اصلي متن
پيش فرضيه و توضيح آن
توضيحي در مورد سيطره زماني و مكاني موضوع تحقيق
پيشينه تاريخ
تعريف واژه ها
يهود و منجي موعود
موعود در تورات
نشانه هاي ظهور منجي
خلاصه
مسيحيت و منجي موعود
موعود در انجيل
توضيح پيرامون علائم ظهور
منجي موعود در اسلام
موعود در آيات قرآن
موعود در روايات و احاديث معصومين(ع)
علائم ظهور در اجتماع
نتيجه
نكته پاياني
مأخذ فارسي و عربي
...

خرید توضیحات

مقاله حسابداری از دیدگاه اجتماعی

تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي
نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.
از تعريف فوث مي توان به دو     كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.

فهرست
مقدمه
تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی
پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی
منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی
انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری
خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری
حساب تولید به دو زیر حساب
حساب نهادها
یادداشتها
منابع فارسی
...

خرید توضیحات

تحقیق حسابداری 2

تحقیق حسابداری 2
تعداد صفحات: 11
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

فهرست منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی حرکت به سوی گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد  صورت گردش وجه نقد تلفیفی  نقد و تحقیقات جریانات وجوه ...

خرید توضیحات