همکار فایل

مقاله بررسی مواد سرامیکی در مهندسی شیمی

مقاله بررسی مواد سرامیکی در مهندسی شیمی

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 62

چکیده
ما به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک میپردازیم بعد به طرز ساخت مواد سرامیکی میپردازیم برای ساخت هر ماده سرامیکی یک سری عملیات واحد هایی مثل خرد کردن وآسیاب کردن ، اختلاط جامدات و... وجود دارد که ما میتوانیم موازنه انرژی و جرم حول این عملیات واحد ها ببندیم برای همین ما یک ماده سرامیکی مثل سیمان را به عنوان مثال برای تمام مواد سرامیکی مورد بررسی قرار میدهیم به معرفی مختصری از عملیات واحد ها مربوط به ساخت کلینکر سیمان و بررسی آن ها از نظر مهندسی شیمی میپردازیم و بعد به مبحث کوره و بررسی آن از نظر مهندس شیمی میپردازیم و چون عملیات های ما مربوط به جامدات است به طور مختصری به مباحثی درباره جامدات نیز میپردازیم
چکیده
ما به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک میپردازیم بعد به طرز ساخت مواد سرامیکی میپردازیم برای ساخت
هر ماده سرامیکی یک سری عملیات واحد هایی مثل خرد کردن وآسیاب کردن ، اختلاط جامدات و... وجود
دارد که ما میتوانیم موازنه انرژی و جرم حول این عملیات واحد ها ببندیم برای همین ما یک ماده سرامیکی مثل
سیمان را به عنوان مثال برای تمام مواد سرامیکی مورد بررسی قرار میدهیم به معرفی مختصری از عملیات واحد
ها مربوط به ساخت کلینکر سیمان و بررسی آن ها از نظر مهندسی شیمی میپردازیم و بعد به مبحث کوره و
بررسی آن از نظر مهندس شیمی میپردازیم و چون عملیات های ما مربوط به جامدات است به طور مختصری به
مباحثی درباره جامدات نیز میپردازیم
چکیدهما به ...

خرید توضیحات

مقاله مربوط به انواع آفات مرکبات

مرکبات و انواع آفات آن

فرمت : pdf (قابل کپی به ورد)
تعداد صفحات: 30

مقدمه ایی از این مقاله :
آفات مرکبات
شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridishom
در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در
حدود 052 پوره تولید می کند ، هر نسل 52 روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی
وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید.
در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در
حدود 052 پوره تولید می کند ، هر نسل 52 روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی
وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید

در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و درحدود 052 پوره تولید می کند ، هر نسل 52 روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بیوقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید
...

خرید توضیحات

مقاله بررسی انواع سقف ها و کاربرد آنها

مقاله بررسی انواع سقف ها و کاربرد آنها

فرمت : pdf (قابل کپی به ورد)
تعداد صفحات: 25

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها
دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و
آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه
کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت ، دیوارها محیط اطراف خود را در
جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند .
مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
آشنایی با سقفها و عملکرد آنها
دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و
آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه
کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت ، دیوارها محیط اطراف خود را در
جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند .
مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
آشنایی با سقفها و عملکرد آنهادیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا ...

خرید توضیحات

مقاله بررسی کاشی کاری و انواع کاشی در معماری

مقاله بررسی کاشی کاری و انواع کاشی در معماری
فرمت : pdf (قابل کپی به ورد)
تعداد صفحات: 31

مقدمه ای بر هنر كاشی كاری
صنعت كاشي سازي و كاشي كاري كه بيش از همه در تزیين معماري سرزمين ایران، و به طوراخص بناهاي مذهبي به كار گرفته شده، همانند سفالگري داراي ویژگي هاي خاصي است. این هنر و صنعت از گذشته ي بسيار دور در نتيجه مهارت، ذوق و سليقه كاشي ساز در مقام شيئي تركيبي متجلي گردیده، بدین ترتيب كه هنرمند كاشيكار یا موزایيه ساز با كاربرد و تركيب رنگ هاي گوناگون و یا در كنار هم قرار دادن قطعات ریزي از سنگ هاي رنگين و بر طبق نقشه اي از قبل طرح گردیده، به اشكالي متفاوت و موزون از تزیينات بنا دست یافته است.

فهرست
مقدمه
كاشي
انتخاب مواد اوليه در ساخت كاشي
مرحله ششم
كوره پخت كاشي
نحوه ساخت كاشيهاي نواري
قسمت كنترل كيفي در كارخانه
عمليات كاشيكاري
انواع كاشي تزیيني
پخت انواع كاشي
ب : كاشي جسمي
كاشي زیر رنگي
كاشي قاز تغاري
هنر كاشي كاري
منابع
...

خرید توضیحات

مقاله خلاقیت مدیران بر پویایی محیط آموزشی

مقاله خلاقیت مدیران بر پویایی محیط آموزشی
فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 22

چکیده
هر محیط آموزشی دارای جوی است که ممکن است آن محیط را سرد، خشک، غیرقابل اعتماد، ترسآور و یا
گرم، صمیمی، قابل انعطاف و حمایت کننده سازد . هرچه جو سازمان مثبتتر باشد، برقراری ارتباط و روابط انسانی
آسانتر خواهد بود . بالعکس جوهای بسته، ترسآور و یا منفی سبب بیاعتمادی، جدایی و نفرت افراد از هم
میشود .محیط زندگی انسان نقشی اساسی در احساس خوشبختی و یا تیره بختی او دارد.
...

خرید توضیحات

مقاله به کار گیری آسفالت پلیمری

مقاله به کار گیری آسفالت پلیمری

فرمت : pdf (قابل کپی به ورد)
تعداد صفحات: 51

یک مقاله کامل در زیر مجموعه رشته عمران که موضوع آسفالت پلیمری را مورد بحث قرار میدهد

مقدمه
با توجه به اینكه استحكام و حفظ امنیت جای مسافران در احداث بزرگراه‌ها امری است كه پیش از هر نكته دیگری حتی قبل از توسعه راه‌ها باید مورد توجه مسوولان ذیربط باشد، از این رو بكارگیری  موادی كه علاوه ‌بر استحكام موجب ماندگاری و صرفه‌جویی هزینه در زمان طولانی می‌شود، اهمیت می‌یابد چرا كه در صورت ساخت راه‌ها بدون توجه به فن‌آوری‌های به روز موجب هدر رفتن انرژی، هزینه و زمان زیادی می‌شود.
...

خرید توضیحات

مقاله بررسی انواع بتن

یک مقاله کامل و جامع در مورد بتن

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 39

مقدمه

همواره سبکی بتن،همراه مقاومت کم آن تلقی شده است .سبکدانه های درشت نقش مهمی را در تغییر مقاومت بتن سبکدانه بازی می کنند .نزدیک به دو دهه پیش مطالعه برای تولید بتن سبکدانه با مقاومت زیاد به ویژه در پروژه های نفتی آغاز شد وتوانستند با استفاده از سبکدانه های  خاص وبکارگیری مرغوب اعم از سیمان، دوده سیلیسی وفوق روان کننده ها به مقاومت های فشاری فراتر ازMPa20  دست یابند.در ایران نیز تلاشهایی برای دست یابی به بتن سبکدانه پرمقاومت با مصالح موجود در ایران آغازشد؛اما به دلیل ضعف سبکدانه های  درشت ،محدویت های جدی دراین راه وجود دارد .با این حال احساس می شودبتن از سبکدانه از مقاومت زیاد  یا متوسط به عنوان بتن بادوام جهت بتن ریزی در قطعات بتن مسلح در حاشیه خلیج فارس ودریای عمان استفاده نمود.

...

خرید توضیحات

مقاله بررسی جرم از دیدگاه اسلامی

بررسی جرم از دیدگاه اسلامی
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 52

فهرست مطالب:
مقدمه
سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
تجزیه و تحلیل جرم سرقت
تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى
بررسى سرقت در ابعاد مختلف
تعریف بزهکارى
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى
ریشه‏ ها و علل بزهکارى
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى
پیشنهادهاى عملى
سرقت از دیدگاه جرم شناسان
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار
عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال
نتیجه گیری
...

خرید توضیحات

پروژه ادبیات عرفانی سنایی

پروژه ادبیات عرفانی سنایی
فهرست مقدمه چکیده سنایی دوران ساز ادب عرفانی شعرسنایی؛ تعلیم عرفان نظرات محققین درباره سنایی ادبیات و تجلی هنر و عرفان نگاهی به ادبیات عرفانی و عارف شدن نسبت تصوف و عرفان اسلامی تاریخ تصوف از شروع تا افول سلسله‌های تصوف در اسلام منابع و مأخذ   ...

خرید توضیحات

بررسی تاثیر اجرای EPL در گمرک

بررسی تاثیر اجرای EPL در گمرک خرمشهر و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 72
چکیده تحقیق
عصر ارتباطات و اطلاعات تاثیرات فراوانی بر انواع فرایندها و رویه ها گذاشته است که گمرکات نیز مستثنی از این تاثیرات و دگرگونی ها نبوده است. پویای عصر حاضر و تغییرات سریع عوامل محیطی در دنیای رقابت های داخلی و خارجی لزوم استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های مدرن را نیز دو چندان کرده است. اين پروژه در رابطه با بررسی اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن است و تلاش می کند تا فاکتور ها و عوامل اثرگذار بر اجرای این سامانه را مورد تجزیه و تحلیل قراردهد و بحث کند .طی این تحقیق، محقق با استفاده از روش های آماری بدنبال اطلاعات واقعی و مفیدی است که علاوه بر اینکه جنبه کاربردی را دارا باشند، بدنبال میزان اثرگذاری متغییرها نیز می باشد. لذا در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، که طبق نتایج بدست آمده ، همه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که بررسی اجرای سامانه هوشمند جامع گمرکی در گمرک خرمشهر (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور) و بهبود عملکرد کارکنان، عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان، تسریع در زمان صادرات و واردات کالاها و زمان انجام تشریفات رابطه ی معناداری وجود دارد.
 
کلمات کلیدی: آسیکودا– اظهار از راه دور – تشریفات گمرکی – واردات - ترخیص کالا
24 ...

خرید توضیحات