همکار فایل

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
دانلود فهرست مطالب

این فایل دارای فرمت ورد و کاملا آماده می باشد و با خرید آن نیاز به هیچگونه ویرایشی ندارید. ...

خرید توضیحات

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
دانلود فهرست مطالب


مقدمه
یکی از ابتکارات دنیای اقتصاد امروز که ریشه در مفاهیم جذابی همچون جهانی شدن و بهره مندی از منافع آن دارد، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـصنعتی برای هموار شدن مسیر پیوند با بازارهای جهانی بوده است . منطقه ی آزاد ابزاری است که به طور نسبی کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی شود..

...

خرید توضیحات

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 100
دانلود فهرست مطالب

بیان مسأله
امروزه مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ، جذب سرمایه های خارجی است. لذا ایجاد بستر قانونی مناسب ، اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی  برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق، آزاد است. توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمی گزینند. با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال تولید ناخالص ملی عرضه کالا و خدمات و مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند

...

خرید توضیحات

راهکارهای افزایش بهره برداری

بررسی راهکارهای افزایش بهره برداری از کریدورهای ترانزیتی ایران درراستای توسعه تجارت کشور


فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 65
دانلود فهرست مطالب

تعریف مساله
صنعت ترانزیت در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در درآمد زایی،ایجاد اشتغال و ارتقای روایط میان کشور ها دارد .این نقش در خصوص ایران که به  دلیل موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود در چهار راه ترانزیتی شرق وغرب قرار گرفته، بسیارپررنگ تر وحیاتی تر است .
ترانزيت كالا علاوه بردست آورد هاي اقتصادي امنيت كشور ومنطقه را به هم گره زده وباعث افزايش ضريب امنيتي كشورمي شود.كشور ايران بعنوان يكي از كشورهاي بزرگ وتاثير گذار در خاور ميانه باداشتن دو راه آبي بزرگ در شمال وجنوب خودمي تواند به منزله شاهراه اصلي ترانزيت آسيا و اروپا قلمداد شود...

خرید توضیحات

کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب

3  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
       اصولأ استعدادهای خلاق در محیط های مطلوب شکوفا و متبلور می شوند. بنابراین یکی از الزامات و  روش های مهم متبلور کردن خلاقیت به وجود آوردن سازمانی پویا، مستعد، خلاق و به طور کلی یادگیرنده است. از سوی دیگر دنیای کنونی به سمتی پیش می رود که سازمان ها علاوه بر یادگیرنده بودن باید یاد دهنده نیز باشند تا بتوانند از مزیت رقابتی مطمئنی برخوردار گردند....

خرید توضیحات

اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب


اهميت و ضرورت تحقیق
ارتباطات مبين نحوه و چگونگي توزيع وتبادل عقايد، افكار و اطلاعات از طريق كتبي، شفاهي، علامات و حركات به منظور راهنمايي و هدايت رفتار كاركنان سازمان در مبادله پيام مي ‌باشد. ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسيله اي براي به كار گرفتن بهينه اختيارات قانوني و اداري و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازماني مي ‌باشد. ارتباطات اغلب به صورت موازي در كنار مجاري اختيارات رسمي قرار دارد و عامل تسهيل جريان كار در سازمان مي باشد

...

خرید توضیحات

بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

بررسی حمل و نقل چند وجهی و چالش ها و موانع آن در ایران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب

تعریف مسئله
امروزه حمل و نقل سهم عمده ای از منابع مالی و طبیعی را به خود اختصاص داده است و در ایجاد فرصت های کاری و زمینه های گردآوری سرمایه های داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی دارد و از شاخص های افزایش و بهبود بهره وری اقتصاد و صنعت نام برده می شود. با توجه به مسیرهای ترانزیت کالا در جهان و جایگاه جغرافیایی ایران و درآمدزایی ترانزیت کالا به سبب به کارگیری زیرساخت ها و ناوگان های کشور، از این رو بهبود و سرمایه گذاری در زمینه انجام ترانزیت کالا با کارایی و کیفیت بالا کاری اجتناب ناپذیر است.

...

خرید توضیحات

بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب

1مقدمه
سیستم حمل و نقل مانند سایر سیستم موجود در برابر حوادثی مانند بلایای طبیعی، تصادم ها، انفجارهای تروریستی و دزدی دریایی آسیب پذیر است و این آسیب پذیری زمانی تشدید پیدا می کند که از این سیستم به عنوان زیرمجموعه ی شبکه عرضه و توزیع یاد می گردد. چرا که آسیب پذیری آن باعث آسیب پذیری کل شبکه عرضه و توزیع می گردد و از سویی دیگر با در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل بعنوان زیر مجموعه ی شبکه عرضه و توزیع برخی از عواملی که در بخش حمل و نقل تهدید محسوب نمی شوند، تهدید تلقی می گردند.
...

خرید توضیحات

مقاله بررسی کشاورزی در اراضی شور

مقاله بررسی کشاورزی در اراضی شور

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 24

مقدمه:
منابع و علل شور شدن خاك
تاثیر شوری بر فعالیت های فیزیولوژیكی گیاهان
اثرات كلی شوری بر رشد و عملكرد
تاثیر شوری برغلات
مصرف روی در زمین های شور
مصرف پتاسیم در زمینهای شور
اثرات جانبی شوری بر خاك
آماده سازی زمین در اراضی شور
روشهای كاشت در زمین های شور
كشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و كاشت روی پشته
روش كشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و كشت در كف جوی
كشت ردیفی بدون جوی و پشته ) نواری(
مزایای كشت نواری
معایب روش كاشت نواری
روش كشت سنتی ) كرتی(
روشهای آبیاری
كاشت گیاهان مقاوم به شوری
گیاهان مقاوم به شوری تابستانه ) صیفی(:
بهترین روش كشت یونجه در مناطق شور
استفاده از كود در اراضی شور

...

خرید توضیحات