همکار فایل

کارآموزی اصول و نحوه ساخت مخازن تحت فشار صنعتی

کارآموزی و پروژه-اصول و نحوه ساخت مخازن تحت فشار صنعتی-در قالبdocx - در 40 صفحه

در عین حال یادآور می شود که توجه به شرایط عملکردی و محیطی مخزن ( اعم از قرار گرفتن در سرویسهای خطرساز و یا آتش گیر ) میتواند در نحوه طراحی، ساخت ، آزمایشات و نهایتا کیفیت کاری مورد نیاز جهت تعیین عملکرد مخزن در سرویسهای خاص بهره برداری تاثیر به سزائی داشته باشد .

 

فشار و دمای کاری : فشار و دمایی است که مخزن تحت آنها به عملکرد عادی خود می پردازد .

 

فشار طراحی ( UG-21 ) : فشاری است که جهت تعیین حداقل ضخامت مجاز برای اجزاء مختلف مخزن تحت فشار در نظر گرفته می شود و معمولا 10%  و یا 30 psi ( هر کدام که بزرگتر باشد) بیشتر از فشار عملیاتی آن می بشد . چنانچه مخزن دارای ارتفاع قابل توجهی باشد ( بیشتر از 10 متر ) لازم است که فشار استاتیکی ناشی از وزن سیال نیز به رقم مزبور اشافه گردد . در مورد مخازنی که بطور معمول در شرایط خلاء کار می کنند و یا اینکه امکان خلاء برای آنها محتمل است باید طراحی با در نظر گرفتن پدیده خلاء کامل صورت پذیرد .

 

درجه حرارت طراحی ( UG-20) : این پارامتر نقش مهمی در طراحی یک مخزن تحت فشار ایفا می کند چرا که مستقیما با مقدار تنش مجاز فلز بکار رفته در ساخت مخزن ارتباط دارد . به عنوان یک پیشنهاد می توان برای مخازنی که فعالیت آنها در محدوده  قرار دارد بر اساس RATING فلنجهای بکار رفته ...

خرید توضیحات

مکانیزه سازی سیستم داروخانه

پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه برای درس ایجاد بانک های اطلاعاتی رشته کامپیوتر


شرح محیط عملیاتی:
در يك داروخانه تعدادي از افراد با عناوين مختلف كار مي كنند كه هر كدام وظايفي رابر عهده دارد از اين افراد:
دکتر داروخانه:
 تائید نهائی دارو ها  .
صدور مجوز دسترسي كاربران و حذف اطلاعات اشتباه .
کاربر آماده سازی:
ثبت کردن اطلاعات دارو ها
کاربر پذیرش :
ثبت کردن مشخصات بیمار هاو تحویل دارو به بیماران مراجعه کننده .
کاربر مالی :
محاسبه کردن وجه نسخه بیمار
ثبت کردن فاکتور خرید
ثبت کردن رسید وجه پرداختی به شرکتها و ....

...

خرید توضیحات