همکار فایل

پروژه داده کاوی

داده کاوی (Data Mining)
فایل word
تعداد صفحه 171

تعاریف داده کاوی
داده کاوی (Data Mining)پل ارتباطی میان علم آمار،علم کامپیوتر،هوش مصنوعی،الگوشناسی،فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده می باشد. داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناساییالگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده می باشد،به طریقی که این الگو ها و مدلها برای انسانها قابل درک باشند.
داده ها اغلب حجیم می باشند و به تنهایی قابل استفاده نیستند، بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. بنابراین بهره گیری از قدرت فرآیند داده کاوی جهت شناسایی الگوها و مدلها و نیز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در داده ها و نهایتا تبدیل داده به اطلاعات، روز به روز ضروری تر می شود.


فهرست مطالب
فصل اول/تعریف داده کاوی
فصل دوم/کاربرد داده کاوی
فصل سوم/الگوریتم های داده کاوی
فصل چهارم/نرم افزار های داده کاوی
منابع
...

خرید توضیحات

پروژه مفاسد مالی(پولشویی)

پروژه مفاسد مالی(پولشویی)

تعداد صفحات:45
فرمتword(قابل ویرایش)


  موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .
در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.
      براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .
بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است ....
...

خرید توضیحات

پروژه کلیات حسابداری

پروژه کلیات حسابداری


تعداد صفحات:70
فرمتword(قابل ویرایش)

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .
از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد
...

خرید توضیحات

پروژه حسابداری پیمانکاری (رشته حسابداری)

پروژه حسابداری پیمانکاری

تعداد صفحات:99
فرمتword(قابل ویرایش)


فصل اول : عمليات پيمانكاري :
    اركان اصلي عمليات پيمانكاري
    انواع قرارداد هاي پيمانكاري
    مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
    مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
    ارجاع كار به پيمانكار
    انعقاد قرار داد با پيمانكار
    اجراي كار ( شروع عمليات )
    خاتمه كار
    سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )


فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
    بانك و صندوق
    تخواه گردان ها
    حساب هاي دريافتني
    حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
    اسناد دريافتني
    پيش پرداخت ها
    سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت :
    دارائيهاي ثابت مشهود
    داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري :
    حسابهاي پرداختني
    اسناد پرداختني
    پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت 
    سرمايه
    در آمدها
    هزينه ها
    حساب پيمان
    حساب كار گواهي شده


فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
    روش كار تكميل شده
    روش درصد پيشرفت كار
    ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
    دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
    تعيين سود پيمان تكميل شده
    انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
    محاسبة صود پيمان نا تمام
    نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
    نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري
    ماليات مقملوع
    ماليات بر در آمد پيمانكاري
    در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري
    ماليات موسسات پيمانكاري
    شركت هاي سهامي ...

خرید توضیحات

پروژه استهلاک (رشته حسابداری-مدیریت)

پروژه استهلاک

تعداد صفحات:122
فرمتword(قابل ویرایش)

استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار  و نابابي تعريف كرده اند.
قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است. 
...

خرید توضیحات

پروژه فناوری اطلاعات: Data Center

دیتا سنتر Data center
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفجات : 21 شامل تصاویر

مرکز داده (Data Center) به مجموعه‌ای از سرویس گرها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با به کارگیری سرویس‌های ارایه شده از طرف مرکز داده وب‌گاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌های مبنتی بر شبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه‌اندازی کنند. مرکز داده، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند.

فهرست مطالب:
مرکز داده
دسته بندی مرکز داده
ساختار مرکز داده
طراحی مرکز داده
ویژگی ها
الزامات امنیتی مرکز داده
کاربری ها
...

خرید توضیحات

بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان

بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان از ديدگاه اعضاي ستاد تربيتي و ممعلمين مدارس ابتدايي پسرانه دزفول
فرمت ورد 18 صفحه
چكيده :

اين تحقيق تحت عنوان بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان از ديدگاه اعضاي ستاد تربيتي و ممعلمين مدارس ابتدايي پسرانه دزفول در سال تحصيلي 89-1388 مي باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است . جامعه آماري شامل تمامي اعضاي ستادهاي تربيتي و معلمين مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان دزفول در سال تحصيلي 89-88 و حجم نمونه ها شامل 100 نفر از اعضاي ستادهاي تربيتي و معلمين مي باشد. كه روش نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام گرفته است.

براي بررسي ديدگاه اعضا ستاد تربيتي و معلمين در رابطه با تأثيرات اين ستادها در رشدتربيتي دانش آموزان از پرسشنامه اي بسته پاسخ مشتمل بر 15 سوال استفاده گرديد و براي تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي استفاده شد.

فهرست مطالب
 مقدمه :
عنوان تحقيق :
بيان مسئله :
اهداف و ضرورت تحقيق :
اهداف كلي :
اهداف جزئي:
فرضيه ها:
سوال:
تعارف عملياتي اصطلاحات و واژه ها:
برنامه هاي تربيتي:
ايجاد انگيزه :
مسابقات فرهنگي و هنري:
تهاجم فرهنگي :
انجمن اولياء و مربيان :
رشد تربيتي :
معناي تربيت :
پيشينه ي عملي تحقيق :
تاريخچه ي امور تربيتي:
ستاد تربيتي
اهداف تربيت:
نقش انجمن اولياء و مربيان در هماهنگي تربيتي:
روش تحقيق:
جامعه آماري و حجم نمونه:
ابزار و روش جمع آوري اطلاعات :
نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق:
پيشنهادات:
منابع و مآخذ
تشكر و قدرداني :
چكيده :
...

خرید توضیحات

پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان

پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان  مدارس دخترانه
فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 33

چکیده

گزارش حاضر پژوهشی است که به بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی اندیمشک پرداخته است.

در این پژوهش تعداد 290 دانش اموز دختر از دو مدرسه راهنمایی بطور تصادفی ( تصادفی طبقه بندی) انتخاب شدند و پرسشنامه ( CDS.A ) را تکمیل کردند.
لازم به ذکر است که 140 نفر از پایه اول و 150 نفر از پایه سوم انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.

فرضیه های پژوهش عبارتند از :

 بین رتبه تولد و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
بین مردودی و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد
بین تجدیدی و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

نتایج بدست آمده از فرضیه ها:

در سطح اطمینان 05/0 هر سه فرضیه رد شده و تأیید نمی شوند.

 فهرست:
چکیده

فصل اول
طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
بیان اهداف پژوهش
متغیر های پژوهش:
تعاریف عملیاتی :
کاربرد یافته ها:

فصل دوم
پیشینه
تاریخچه افسردگی
   نظریه های افسردگی
تعاریف افسردگی
عوامل مؤثر در پیدایش افسردگی
علائم و نشانه ها
انواع افسردگی :
برخی روش های درمان افسردگی

فصل سوم :
روش شناسی
هدف از انجام این پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش اجرا
ابزار پژوهش

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
داده ها
آمار توصیفی :
جدول تحلیل واریانس

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل نهایی داده ها :
نتیجه گیری
محدودیت ها:
پیشنهادها:
فهرست
منابع
...

خرید توضیحات

پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی

پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه

فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 105

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی91-90 صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و ودانش‌آموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل 392پسر و392 دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل20 زن و20مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 90-91 می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش20تا از دختران و20تا از پسران و 2نفراز معلمان زن و 2نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی 7 به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری ...

خرید توضیحات