همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی مشخصات سوخت ها

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی مشخصات سوخت ها
تعدادصفحات:33
قالب: : پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000
شرح مختصر:

بهترین سوخت یا سوخت آرمانی، ضمن آنکه تمام امتیازات سوختهای رایج فعلی را در بر دارد، نباید هیچکدام از عیبها و نقائص آنها را داشته باشد، ولی با وجود تحقیقات صورت گرفته، تاکنون چنین سوختی توسط بشرتولید نشده است .از میان سوختهای معرفی شده ، بهترین سوخت را به گونه ای انتخاب کنیم که همزمان با هزینه های منطقی، بتواند با معیارهای تعریف شده برای میزان انتشارآلاینده ها و قابلیت قطع وابستگی به نفت مطابقت داشته باشد.

 
فهرست
پترول (Petrol
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولی

اطلاعات ایمنی
نفت كوره ((Furnace Fuel Oil:
تعريف
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت گاز مايع ((Liquefied Petroleum Gas:
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولیداطلاعات ایمن

دياگرام فرآيند (PFD) :

نفتاي طبيعي(Natural Naphta)
متيل هيدرات يا گاز مرداب ((Methyl hydride or Marsh gas
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت سفيد ((Kerosene:
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت گاز ((Gas Oil :
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاات ایمنی

نتیجه گیری:
دياگرام فرآيند (PFD)
منابع
...

خرید توضیحات

پاورپوینت وپی دی اف مقاله اصلی تجهیزات سر چاهی

 عنوان مقاله: پاورپوینت وپی دی اف مقاله اصلی تجهیزات سر چاهی
Well Head Facilities
 
تعدادصفحات:28
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000

شرح مختصر:
پس از حفاري و تميل چاه به منظور كنترل آن و همچنين در جهت بهره برداري از چاه نسبت به
 موقعيت و احتياجا پيش بيني شده آن ، وسايلي بر روي چاه تعبيه مي گردند . قسمتي از اين وسايل

مستقيماً بر روي خود چاه و بخشي از آن درمجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول كار گذاشته مي شوند وسايل مذكور با توجه به مورد استفاده چاه ، نحوه تكميل آن ، فشار و وجود گازهاي اسيدي ، طراحي مي گردند .

 

فهرست :
مقدمه
تاج چاه    X- Mass Tree
اجزا تاج چاه    X- Mass Tree
سرلوله (فلنج) زيرين Base Flange
شيرهاي جانبي بر روي جدارهاي
مختلف چاه Side Valves
شيراصلي زيرين Bottom Main Valve
شيرايمني سرچاه Surface Safety Valve
شيرفوقاني سرچاه Dip Valve
فوران گیرها (Blow Out Preventer)

بررسی انواع سیستم های کنترل فوران گیرهای زیر دریایی (subsea BOP)
انواع سیستم های کنترل فوران گیرهای زیر دریایی

سیستم های کنترل هیدرولیکی (E/H)
سیستم های کنترل الکترو هیدرولیکی (E/H)
سیستم های Multiplex E/H
سیستم های کنترل آکوستیک (
...

خرید توضیحات

پاورپوینت گوگردزدایی از نفت سفید

عنوان مقاله:
 پاورپوینت گوگردزدایی از نفت سفید
تعدادصفحات:60
قالب:  پاورپوینت
قیمت:6000
شرح مختصر:

تركيبات گوگرددار يكي از مهمترين آلاينده هاي مواد نفتي وحذف آنها يكي از اهداف مهم پالايش بشمار ميروند فرآيندهاي تصفيه هيدروژني از سال 1933ميلادي در سطح جهان شناخته شده اند و تا كنون تحقيقات گسترده اي روي آن صورت گرفته است. امروزه اكثر سرمايه گذاريهاي كلان اين صنايع، در جهت توليد هر چه بيشتر فراورده هاي ميان تقطير پاكتر ومطابق با استانداردها و قوانين زيست محيطي بر تحقيقات گسترده در اين زمينه استوار مي باشد. از طرف ديگر مسموميت كاتاليست هاي فلزي گرانقيمت مورد استفاده در پالايشگاهها و غير فعال شدن آنها در اثر تماس با اين تركيبات مزاحم نيز يكي از علل لزوم توجه به  تصفيه هيدروژني سوخت ها مي باشد. همچنين وجود استانداردهاي سخت گيرانه اي كه هر ساله در كشورها وضع مي شوند، امكان صادرات فرآورده هاي سوختي با آلايندگي بالا را غير ممكن مي سازد
 
فهرست:
مقدمه
تعاری
آنالیز نفت خام
ترکیب عنصری نفت خام
مواد سازنده نفت
هیدروکربنها
الفین ها (آلکن ها)
نفتن ها(سیلکو آلکانها)
آروماتیک ها
ترکیبات اکسیژنه
ترکیبات سولفوره
ترکیبات ازته
مشتقات فلزی
ترکیبات گوگردی موجود در نفت
چرا ترکیبات گوگردی باید از گاز جدا شود
بررسی نقش واکنش های حرارتی و کاتالیستی در فرآیند گوگرد زدایی
روش های گوگرد زدایی
گوگرد زدایی باکتریولوژی
گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی
گوگرد زدایی به روش های شیمیایی
گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون
گوگرد زدایی زیستی
گوگرد زدایی هیدروژنی
...

خرید توضیحات

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی روغن موتور و ویژگی های آن

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی روغن موتور و ویژگی های آن
تعدادصفحات:27
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000
شرح مختصر

قطعات بسیاری در خودرو وجوددارند که نسبت به هم حرکت نسبی داشته وسطوح تماس آنها در معرض خطرسایش قرارمی گیرد.
قطعات متحرک در شرایط متغیری کار می کنندازجمله:
گرما,سرما, سرعت زیاد ,بار زیاد یاکم,وجود مواد خورنده,انبساط وانقباض در قطعات و... .
فهرست :
مقدمه
پمپ روغن دنده ای واجزای آن
روغن پایه
معرفی مواد افزودنی به روغن موتور
نقش مواد افزودنی
پاک کننده ومعلق
کننده
بهبود دهنده شاخص
گرانروی
مواد ضد اکسیداسیون
ضد ساییدگی
مواد ضد کف
پایین آورنده ی نقطه ی ریزش
مواد ضد خوردگی وضد زنگ زدگی
وظایف روغن در موتور
طبقه بندی روغن موتور
ویژگی هی فیزیکی روغن
موارد مهم در انتخاب روغن موتور
پایه گرانرو
کدها API
چرا روغن موتور باید تعویض شود ؟
عوامل موثردر مدت زمان کارکرد وتعویض روغن موتور
مراحل برش روغنی در پالایشگاه
موارد مربوط به نشتی و دفع روغن
منابع :
...

خرید توضیحات

پاورپوینت واکس

عنوان مقاله: پاورپوینت واکس
تعدادصفحات:19
قالب:  پاورپوینت
قیمت:4000
شرح مختصر:

بيش از2000هزار فراورده ي نفتي با مشخصات منحصربه فرد توليد ميشود كه در17گروه طبقه بندي ميشوند وعبارتنداز:گازهاي سوختي-گازهاي مايع- انواع بنزين-سوختهاي گازي(جت)-نفت سفيد-فراورده هاي ميان تقطير(سوخت ديزل ونفت كوره هاي سبك)-نفت كوره باقيمانده اي-روغن هاي روان ساز-روغن هاي سفيد-فراورده هي ميان روغن هاي ترانسفورماتوروكابل-گريس-موم ها(وكس)-اسفالت ها-كك ها-دوده ها-موادشيميايي-حلال ها-متفرقه

 

فهرست :
موضوع : WAX
واكس چيست؟
 الف: وكس هاي پارافيني
ب:وكس هاي ميكروكريستال
ج: پترولاتوم
بررسي خواص فيزيكي وشيميايي وكس هاي پارافيني
الف:روش هاي فيزيكي(نقطه ذوب-درصد روغن-ويسكوزيته-ضريب شكست-جرم مخصوص...)
ب: آزمايش هايي كه بيشتر جنبه مكانيكي داشته وبيشتر درصنايع به منظور شناخت
ج:بررسي ساختمان شيميايي تركيبات سازنده وكس
روغن گيري از واكس
روغن گيري با حلال
وكس زدايي
...

خرید توضیحات

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی گوگرد گیری از بنزین در پالایشگاه

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی گوگرد گیری از بنزین در پالایشگاه

تعدادصفحات:17
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:4000

شرح مختصر:

یکی از فرآورده های اصلی نفت خام بنزین می باشد بنزین در واقع برشی از نفت است که بین 70 تا 175 درجه سانتیگراد تقطیر می شود و محتوی هیدرو کربن های C5  تا C11   تا  C12  می باشد.از آنجا که بنزین از تقطیر نفت خام تولید می شود پس ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام در این محصول هم وجود دارد.به علت مشکلاتی که ترکیبات گوگردی موجود در بنزین ایجاد می کنند جداسازی این ترکیبات از ان ضروری است.

گوگرد در حین سوختن تبدیل به SO2   و SO3  شده که در صرت سرد شدن روی جداره   می نشیند و با تشکیل اسید سولفوریک باعث خوردگی می شود.از طرف دیگر گوگردی که  به صورت SO2    همراه دود خارج میشود باعث آلودگی محیط می گردد.

 

فهرست :
مقدمه 
تاريخچه گوگردزدایی با هیدروژن

شرح فرآيندHDS :

1-گوگرد خالص آزاد (Free Elemental Sulfur)  
2- مركاپتانها و تيولها  (R-SH)
3- سولفيد هيدروژن
4- سولفيدها
5- دي سولفيدها ( R '–S-S-R ) از قبیل دی متیل دی سولفید ودی اتیل دی سولفید
6- پلي سولفيدها،R '-Sn-R))
7- تيوفنها و مشتقات آنها از قبیل بنزوتیوفن ودی بنزوتیوفن ودیگر مشتقات آلکیلی آن.
واحد تصفيه با هيدروژن
...

خرید توضیحات

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی لرزه نگاری چاه

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی لرزه نگاری چاه
 
تعدادصفحات:16
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:4000
شرح مختصر:

یکی از تکنیک های رایج در اکتشاف نفت و گاز ، لرزه نگاری است .لرزه نگاری عبارتست از ایجاد انفجار در نقاط مختلف روی زمین و ثبت لرزه‌های ایجاد شده در لرزه نگاری ساختار کلی لایه‌های زمین و مخزن بدست آورده می‌شود. این فرآیند بر اساس تفاوت سرعت حرکت صوت در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد.

 

فهرست :
شیوه های لرزه نگاری
روش های ایجاد لرزه در  لرزه نگاری بازتابی
روش های تفسیر لـرزه
روش دو بعدی
روش سه بعدی
روش چهار بعدی (مشمول زمان)
منابع
...

خرید توضیحات

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی ازدیاد برداشت نفت

عنوان مقاله: :  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی ازدیاد برداشت نفت
تعدادصفحات:41
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:6000
شرح مختصر:

استفاده صحیح از منابع نفتی کشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل­های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌کند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.

از نکات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش­هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می­باشد.
 
فهرست :
تولید اولیه (طبیعی) نفت
فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت (Enhanced Oil Recovery Processes):
روشهای بهبود برداشت نفت
برداشت ثانویه نفت
تزریق آب (سیلاب زنی آب)
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق متناوب آب و گاز
ازدیاد برداشت نفت
فرایندهای شیمیایی
فرایند پلیمر/ سورفکتانت
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
سیلاب زنی فوم
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
فرآیندهای گرمایی
تزریق بخار آب
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
فرایند انگیزش توسط بخار
بخار با زه کشی گرانشی (( SAGD
استخراج بخاری ( (VAPEX
فرایند احتراق درجا
استفاده ازامواج الکترومغناطیس EMH))
فرآیندهای امتزاج پذیر و غیر امتزاج پذیر تزریق گاز
تزریق امتزاج پذیر هیدروکربن ها
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق گاز دی اکسید کربن
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق نیتروژن
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
روشهای میکروبی
ازدیاد برداشت نفت میکروبی
تحریک لرزه ای مخازن
تحریک لرزه ای مخازن
...

خرید توضیحات

پاورپوینت بررسی اورهال پالایشگاه

عنوان مقاله: پاورپوینت بررسی اورهال پالایشگاه
تعدادصفحات:31
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000

فهرست :
سینی پنجم برج تقطیر آیزوماکس
کاتالیستهای مولبیدن - کبالت راکتور
اریفیس
روغن کمپرسور گاز گردشی
کمپرسور گاز گردشی
برج استابلایزر بنزین
Strainer
 تیوپ یک مبدل   U-type     
water jet
bayonet filter
convection کوره
mesh packing
water   cooler
center tray 
Valve   tray
center tray
vortex breaker

...

خرید توضیحات

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی استابیلایزر و فرایند های تثبیت

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی استابیلایزر و فرایند های تثبیت
 
تعدادصفحات:21
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000
شرح مختصر:

 استابلایزر نوعي برج است كه براي جداسازي مواد سبك(بوتان و سبكتر) از بنزين و در نتيجه كاهش فراريت و تثبيت بنزين بكار برده مي شود.بنابراين در استابيلايزرهاي بنزين،خوراك برج بنزين تثبيت نشده، محصول پايين برج بنزين تثبيت شده و محصول بالاي برج گاز مايع(شامل بوتان،پروپان و كمي گازهاي سبكتر ) مي باشد.

واحدهاي كاهش گرانروي(visbrex از جمله واحدهايي هستند كه بنزين توليدي آنها در آخرين مرحله قبل از خروج از واحد،به برج استابيلايزر فرستاده مي شود.همچنین واحدهای تثبیت میعانات نفتی و گازی نیز از استابلایزر استفاده می کنند.

 

فهرست :
فرآيند تثبيت ميعانات گازي:
هدف از تثبیت میعانات گازی: Condensate                  Stabilization
تثبیت میعانات گازی به سه دلیل انجام می شود:
روشهای تثبیت میعانات گازی:
واحد تثبیت مایعات نفتی (پالایشگاه خانگیران):
هيدروكربورهاي مايع ورودي به واحد تثبيت مايعات نفتي :
محصول تثبيت شده
شرح عمليات واحد تثبيت مايعات نفتي
ليست وسايل محوطه واحد تثبيت مايعات نفتي
واحد استابلایزر این پالایشگاه
منابع:
...

خرید توضیحات