همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی با تمرین های ورزشی

ترجمه مقاله انگلیسی
ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی با تمرین های ورزشی
Developing-Maximal-Neuromuscular-Power-with-Training-Program

تعداد صفحات ترجمه شده : 22 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :13 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


مقدمه
بخش 1 این بررسی، به مبحث در مورد مبنای بیولوژیکی برای تولید توان حداکثر می پردازد. بخش 1 نشان می دهد که توان ماهیچه ای حداکثر تحت تاثیر تنوع گسترده ای از فاکتورهای عصبی- عضلاتی مرتبط به هم همانند ترکیب فیبر ماهیچه ای، مناطق متقاطع، طول رشته عضلات، زاویه پنات و سازگاری تاندون و همچنین توان گیری واحد حرکتی، فراوانی سوخت و ساز، همزمان سازی و هماهنگی بین ماهیچه ای می گردد.
...

خرید توضیحات

ترجمه نقش پپتیدهای خانواده ی گرلین

ترجمه مقاله انگلیسی
Appetite-and-gastrointestinal-motility-Role-of-ghrelin-family-peptides
اشتها و حرکات معدی – روده ای : نقش پپتیدهای خانواده ی گرلین
تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :8 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن

1.    مقدمه
اختلالات خوردن، چاقی و سوء هاضمه، زندگی میلیون ها انسان را در سراسر جهان به خطر می اندازند. خوشبختانه، در دهه ی اخیر، پیشرفت سریع و قابل توجهی در زمینه ی افشای مکانیزم های مولکولی و عصبی وجود داشته است که عدم توازن انرژی توسط آن توسعه می یابد. توازن انرژی تا حدی توسط هورمون های پپتید تولید شده در مغز یا روده یا هر دو تنظیم می شود.
...

خرید توضیحات

ترجمه بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی

ترجمه مقاله انگلیسی
Age-related-eye-disease-study
بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی


تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


اهداف: ارزیابی تاثیر مکمل های دوز بالا، کاروتنوئید ماکولا، و اسید چرب امگا 3 بر روی پیشرفت دژنراسیون ماکولا (AMD)

روش: بیماران به صورت تصادفی برای دریافت انواع مختلفی از ویتامین C (500 میلی گرم)، ویتامین E (400 IU) ، بتا کاروتن (15 میلی گرم ویتامین A)، روی ( 80 میلی گرم بعلاوه 2 میلی گرم مس) لوتین (10 میلی گرم)، زاکسانتین ( 2 میلی گرم)، اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیره بلند(LCPUFA) به شکل اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA) (350 میلی گرم) و اسید ایکوزا پنتانوئیک (EPA) (650 میلی گرم) انتخاب شدند
...

خرید توضیحات

مقاله ترجمه شده کنترل آدرنالین

مقاله ترجمه شده
 Adrenergic-control-of-lipid-metabolism
کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
تعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی
نتیجه گیری :
دلایل پرواضحی وجود دارد که سوخت و ساز لیپیدها در ماهیان در مقایسه با پستانداران به طور متفاوتی سازمان دهی می گردد. به طور کلی مشخص شده است که چربی در پستانداران بطور قوی توسط کاته کولامین ها از طریق ادرنوسپتور بتا فعال می گردد در حالی که در تجزیه وتحلیل چربی ماهیان از آن خودداری می گردد. در پستانداران بعضی از بازداری ها توسط ادرنوسپتورهای آلفا 2 ایجاد می گردد.


...

خرید توضیحات

مقاله روش های تنظیم کاربراتور

مقاله ترجمه شده
 
Theory of operation and calibrating carburetor
نظریه عملکرد و روش های تنظیم کاربراتور
 تعداد صفحات ترجمه شده : 20 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :17 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی
عملکرد کاربراتور بخش های اصلی موتور
جرقه شمع موتور چهار زمانه باعث احتراق ترکیبی از هوا و سوخت می گردد.میزان هوا توسط عملکرد محرک های دریچه سوخت کنترل می گردد.سوخت با هوایی که از کاربراتور می آید ترکیب می گردد. نسبت هوا به سوخت را به این نام (A/F) می شناسند. این نسبت بر اساس میزان آن می باشد برای نمونه اگرز 12 پوند از هوا با 1 پوند از سوخت ترکیب گردد، A/F برابر با 12:1 و یا به صورت دیگر ،A/F = 12.  می باشد.
با وجود تنوع زیاد در طرح های موتور ، تقریبا تمام (جرقه های چهار زمانه) موتورها دارای نسبت مشابهی از A/F می باشند. برای موتورهایی که گرم افتاده اند A/F برابر است با

...

خرید توضیحات

مقاله انگلیسی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور

ترجمه مقاله انگلیسی
Sensorless-Induction-Motor-Speed-Control-with-Fast-Dynamic-Torque-Contro
کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور با کنترل گشتاور دینامیک سریع

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


1. مقدمه

طرح کنترل گشتاور مستقیم ، کنترل جداگانه ای از گشتاور و جریان ماشین القایی را ایجاد می کند. این طرح دارای ساختار کنترل ساده ای بوده و واکنش گشتاور دینامیک خوب و سریعی را ایجاد می کند. آن همچنین کنترل غیر مستقیمی از جریانات و ولتاژهای استاتور را ایجاد می کند. این طرح در ابتدا توسط دپنبراک مطرح شد و به نام کنترل خودمختار مستقیم (DSC) می باشد. بعدها تاکاهاشی و نوگوچی روش کنترل گشتاور مستقیم را معرفی کردند که اصلاح جزئی از طرح DSC بوده است. DTC محبوبیت زیادی را بعد از معرفی به دلیل طرح کنترل ساده آن بدست اورد.


کلیدواژه- DTC- واکنش گشتاور دینامیک، DTC اصلاح شده ، کنترل سرعت بدون سنسور، ابزار شبیه سازی SEQUEL

...

خرید توضیحات

بررسي اثرات حمايت از پرسنل بر روي رضايت شغلي و تعهد سازماني

مقاله ترجمه شده

Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfac tion and o r g a n i z a t i o n a l c o m m i t m e n t: C a s e o f Ta i wa n e s e a i rl i n e s

بررسي اثرات حمايت از پرسنل بر روي رضايت شغلي و تعهد سازماني :
مطالعه موردي خطوط هوايي تايوان

 تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

چکيده
دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت خدمه پرواز را قادر مي سازد تا آگاهي بيشتري يافته و کنترل بيشتري را نسبت به امور خود داشته باشند. حمايت کارکنان به شفافيت امور پرسنلي خطوط هوايي و تمايل اين خطوط براي انجام بهترين کارها براي پرسنل خودشان مربوط مي شود. پس از مرور تحقيقات گذشته مرتبط ، اين تحقيق بر نحوه اثرگذاري حمايت از کارکنان بر روي شيوه هاي مختلف کارکردي پرسنل تأکيد مي کند. ما راهکارهايي را بررسي کرديم که مديران خطوط هوايي براي اعمال حمايت از کارکنان بکار مي گيرند ، يک شرايط پژوهشي را تنظيم کرده ، عوامل مورد نظر را تحليل مي کنيم و يک مدل علي را براي سوابق و پيامدهاي حمايت از کارکنان ابداع کرديم. ما 5 فرض را مطرح کرديم. داده ها با استفاده از يک بررسي پرسشنامه اي از کارکنان خطوط پرواز airlines در تايوان جمع آوري شدند. تمامي فرضيات با داده هاي يک نمونه از مخاطبان با استفاده از يک مدل معادله  ساختار تأييد شدند. نتايج ...

خرید توضیحات

پژوهش های رباتیک

Robotics-research
پژوهش های رباتیک

تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


سینماتیک ( حرکت شناسی) و تجزیه و تحلیل خصوصیات
تجزیه و تحلیل زیر بر مبنای طرح کلی ربات می باشد که در شکل 1 نشان داده شده است. مفاصل چرخشی   در بخش پایه ثابت بوده و به کار گرفته می شوند.
...

خرید توضیحات

برنامه ریزی حرکت ربات

Robot-trajectory-planning-and-introductory-stealth-design.pdf
برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی

تعداد صفحات ترجمه شده : 36 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :30 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


حل مسئله فروشنده دوره گرد
فصل 5 چندین روش را برای تغییرمسیر و جهش عملیات برای GA به منظور دنبال کردن مشکلات مربوط به جایگردی یا ترتیب دهی نشان می دهد. این زمانی می باشد که این مجموعه GA در ارتباط با فروشنده دوره گرد  مد نظر قرار می گیرد، که مشکلات بهینه سازی ترافیک را که توسط روش های سنتی حل نمی گردد، نشان می دهد. هدف پیدا کردن کوتاه ترین مسیر برای فروشنده برای دیدار از شهر N می باشد. این نوع از مشکلات به شکل های زیادی نشان داده می شود، که شامل کاربردهای مهندسی می باشد که شامل طرح بهینه لوله های گاز، طراحی سیستم انتن، پیکره بندی ترانزیستورها در ارتباط با مجتمع سازی در مقیاس بزرگ (VLSI)، یا طبقه بندی موضوعات برای انطباق با پیکره بندی خاص می باشد.
...

خرید توضیحات

فناوری جدید به همراه کاربرد

New-technology-innovations-with-potential-for-space-applications
نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربرد فضایی

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در 14 ژانویه سال 2004، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا برنامه ای را در ارتباط با ناسا اعلام کرد تا با استفاده از تلاش های انسانی و برنامه های رباتیک، منظومه شمسی و فراتر از آن را کشف کنند و حضور انسان را در منظومه شمسی گسترده تر کنند. یعنی تا سال 2020 انسان بتواند به راحتی بر روی کره ما رفت و آمد داشته باشد و این بتواند زمینه ای را برای اکتشافات در مریخ و سیارات دیگر ایجاد کند. و به این ترتیب باعث پیشرفت نوع آوری های فناوری، سطح دانش و زیربناهای مورد نیاز برای اکتشافات،حمایت از تصمیم گیری ها در ارتباط با کشف اهداف مختلف توسط کاوش های انسانی، بهبود مشارکت های بین المللی و تبلیغاتی در جهت منافع امنیتی، اقتصادی و علمی در ایالات متحده امریکا شود. جرج بوش تصریح کرد که علت این اکتشافات و کاوش ها بر مبنای انتخاب های سلیقه ای ما نمی باشد بلکه آن آرزویی می باشد که در قلب تمام انسان ها وجود دارد....

خرید توضیحات