همکار فایل

تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

ترجمه مقاله انگلیسیتجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)An-Analysis-of-Particle-Swarm-Optimizers-PSO

تعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
بهینه سازی بخش مهمی از زندگی روزمره ما را شکل می دهد. بسیاری از مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی و مهندسی دارای پارامترهایی می باشد که می تواند برای ایجاد نتایج مطلوب تر تنظیم گردد.
با گذشت سال ها، تکنیک های بی شماری ایجاد شده است تا چنین مشکلات مربوط به بهینه سازی را حل کند. این مقاله به بررسی عملکرد تکنیک های نسبتا چدید شناخته شده به نام بهینه سازی اشکالات ذرات می پردازد، و این تکنیکی می باشد که به حل مشکلات از طریق شبیه سازی رفتار گروهی می پردازد.
...

خرید توضیحات

الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن

ترجمه مقاله انگلیسی الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم
An-algorithm-for-fast-and-efficient-text-mining

تعداد صفحات ترجمه شده : 20 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

نتیجه گیری: الگوریتم نشان داده شده، اطلاعات مهمی را ارائه می دهد و کمکی به شتاب بخشیدن تحقیقات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز برای روش های بیولوژی سیستم های امروزی می باشد. پایگاه های داده حاصل شده از تجزیه و تحلیل چکیده مقاله های منتشر شده می تواند کمک ارزشمندی در حوزه جنبش های بیولوژیکی و شیمیایی باشد. این فرایند کاملا بر مبنای داده کاوی و همچنین تکمیل پایگاه داده ایجاد شده می باشد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره

ترجمه مقاله انگلیسیترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهرهAge-Synthesis-and-Estimation-via-Faces

تعداد صفحات ترجمه شده : 42 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :19 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه
به عنوان " پنجره ای به سمت روح بشر " چهره انسان اطلاعات قابل قبول مهمی را در ارتباط با خصوصیات فردی منتقل می کند. خصوصیات انسانی توسط مشخصه های چهره همانند هویت فردی، حالت چهره، جنسیت، سن، اصالت نژاد، و ژست، توجه زیادی را در دهه های گذشته از بخش های آکادمیکی و صنعتی به سمت خود معطوف داشته، از این رو تکنیک پردازش نمای چهره کاربردهای زیادی را در حوزه تصویر و گرافیک کامپیوتری ایجاد کرده است. دو مشکل اساسی در ارتباط با پیشرفت این تکنیک ها، الهام دهنده می باشد.


...

خرید توضیحات

تاثیر بيگانگي شغلي و قابليت هاي كاري

ترجمه مقاله انگلیسی
نقش از خود بيگانگي شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالمThe-role-of-job-alienation-in-work-ability-deterioration-and-unhealthy-ageing

تعداد صفحات ترجمه شده : 9 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه
برطبق چارچوب تئوري ما، احساس از خودبيگانگي شغلي، ممكن است به عنوان يك اختلال تكراري در تصميم گيري دركار، مورد ملاحظه قرار گيرد؛ به سبب فقدان زمان و اطلاعات مناسب براي پردازش كافي، كه ميتواند به احساس عدم مالكيت در ابعاد زندگي آينده و رفاه خود فرد منجر شود. تصميم گيري آسيب ديده و تضعيف شده ممكن است در ارتباط با كار ناسازگار و شرايط سازمان رخ دهد، همچون اجتماع كاري ضعيف، تقاضاهاي شغلي بالا و كنترل شغلي پايين، و ميتواند به كاهش قابليت كاري اشخاص و شرايط استخدام منجر شود كه اين امر ميتواند به ترك زودرس حرفه بينجامد. بخصوص در پرستاري، از خودبيگانگي شغلي بايد اجتناب شود، چرا كه  فرآيند كمبود كاركنان پيش مي آيد كه اين روزها به شدت بر اين حرفه تاثيرگذار است.
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله دما و نقش عصبی- عضلاتی

ترجمه مقاله انگلیسی
دما و نقش عصبی- عضلاتی
Temperature-and-neuromuscular-function


تعداد صفحات ترجمه شده : 23 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :14 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

از روش های قلبی عروقی به روش های عصبی-عضلاتی در فیزیولوژی محیطی
در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، تحقیقات بسیار زیادی بر روی تاثیر شرایط دمایی بر روی ظرفیت ورزشی در انسان انجام شده است. در طی 50 سال بعد از آن، اکثر محققان به بررسی نتایج ورزش کردن در محیط سرد پرداخته و تمرکزشان را بر روی موضوعات بهداشتی و سلامت قرار دادند؛ در حالی که تحقیق در محیط گرم تمرکزش را بر روی سازگاری قلبی عروقی قرار داده است.

...

خرید توضیحات

اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی

ترجمه مقاله انگلیسی

ویژگی های عملکرد در مقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک در درمان هیپوناترمی حاد عصبی
Radiological-Ethic


تعداد صفحات ترجمه شده : 7 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :3 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


فلسفه سنتی غرب
قبل از دوران روشنفکری، نظریه غالب در اروپا به صورت ارگانیک بوده و چارچوب علوم بر مبنای الگوهای ارسطو و کلیسا می باشد.با مد نظر قرار دادن دلایل و اعتقادها به عنوان یک نقطه عطف، علوم تلاشی را برای در معانی و اهمیت موارد مطرح می کند. متعاقبا در طی دوران انقلاب علمی، مشارکت اصلی در ارتباط با فلسفه و علوم که نظریه جهانی را تغییر داده است می باشد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله درمان هیپوناترمی حاد عصبی

ترجمه مقاله انگلیسی

ویژگی های عملکرد در مقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک در درمان هیپوناترمی حاد عصبی
Performance-Characteristics-of-a-Sliding-Scale-Hypertonic-Saline-Infusion-Protocol-for-the-Treatment-of-Acute-Neurologic-Hyponatremia.pdf

تعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
هیپوناترمی حاد عصبی (ANH) یک پدیده شایع در بیماران بدحال مبتلا به بیماری های عصبی و مغز و اعصاب از جمله خونریزی زیر عنکبوتیه (SAH)، آسیب های مغزی،خونریزی داخل مغزی و سکته مغزی است.  ANH می تواند منجر به عوارض مانند تشنج یا تشدید ادمای مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه گردد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله اخلاق و تشعشعات در رادیولوژی

ترجمه مقاله انگلیسی
مسائل جدید مربوط به علم اخلاق در ارتباط حفاظت در برابر تشعشعات در موارد درمان بوسیله رادیولوژی
New-Ethical-issues-for-Radiation-protection-in-Diagnostic-Padiology

تعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

علم اخلاق چه ارتباطی با رادیولوژی دارد؟ این سوالی بود که همکاران و پزشکان معالج در دانشکده های پزشکی، زمانی که من در مورد علاقه ام در زمینه علم اخلاق پزشکی و برنامه ام برای تبدیل شدن به یک رادیولوژیست سخن می گفتم، از من می پرسیدند. به عنوان یک متخصص امراض داخلی آن ها می گفتند که، شما می توانید در ارتباط با موضوعات علم اخلاق رادیولوژی در ارتباط باشید.

...

خرید توضیحات

ترجمه اثر محرک الکتریکی بر سازگاری عصبی

ترجمه مقاله انگلیسی
سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
Neural-adaptations-to-electrical-stimulation-strength-training

تعداد صفحات ترجمه شده : 15 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
تمرین تقویت اختیاری (VST) باعث بهبود مکانیکی بازدهی ماهیچه استخوانی در انسان سالم می گردد. افزایش اولیه در نیروی انقباض ارادی حداکثر (MVC)، نتیجه انطباق در سیستم عصبی مرکزی می باشد، اگرچه امروزه مشخص است که مسیرهای ملکولی مرتبط به رشد ماهیچه بعد از کمی تلاش برای بلند کردن وزنه ها فعال می گردد. سازگاری عصبی به VST شامل سازگاری نخاعی و فرانخاعی می باشد.
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی سندروم

ترجمه مقاله انگلیسی
عقب ماندگی ذهنی: یك نشانه و یك سندروم
Mental-retardation,-a-symptom-and-a-syndrome

تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

چشم‌انداز تاریخی
موقعیت بد اشخاص با ناتوانیهای رشدی وابسته به رسوم و عقاید دوران و فرهنگ یا محل بوده است. در یونان باستانی و رم، بچه‌كشی یك رویه عرف بود. برای مثال در اسپارتا (شهری قدیمی در جنوب یونان)، بچه‌های تازه به دنیا آمده توسط یك شورای دولتی بازرسان بررسی می شدند. اگر آنها مظنون به این بودند
...

خرید توضیحات