همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی توریسم

ترجمه مقاله انگلیسی
توریسم

Tourism-in-Mazandaran


تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

1- آب و هواي معتدل خزري :
اين نوع اقليم جلگه هاي غربي و مركزي استان تا كوهپايه هاي شمالي البرز را شامل مي شود . در اين نواحي به دليل كمي فاصله كوهستان و دريا رطوبت تجمع مي يابد كه بعنوان پيامد آن مي توان بارش هاي قابل ملاحظه و دماي معتدل را ذكر كرد .
...

خرید توضیحات

صنعت توریسم در جمهوری خلق چین

ترجمه مقاله انگلیسی آموزش های مربوط به صنعت توریسم در جمهوری خلق چین Tourism-education-in-China

تعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)تعداد صفحات لاتین :10صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :
مشکلات مربوط به مکان استقرار و حمل و نقل کمی بهتر شد اما مشکلات مربوط به کم بودن خدمات هم اکنون مشخص است. جدا از فاکتورهای اجتماعی خاص، دلیل اساسی در ارتباط با این مشکل، مدیریت ضعیف و کیفیت پایین تجهیزات یعنی آموزش توریسم و یادگیری فراتر از توسعه توریسم به عقب افتاده است.اگر این مشکلات برای مدت ها لاینحل بماند، جمهوری خلق چین نمی تواند باعث بهبود صنعت بهداشتی توریسم گردد.

...

خرید توضیحات

مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری

ترجمه مقاله انگلیسی مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC) معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجراییA-computer-architecture-using-operand-descriptor

تعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)تعداد صفحات لاتین :10صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
از زمان معرفی کامپیوترها، معماری کامپیوتر به طور معمول بر مبنای معماری وان نیومن، به همراه مفهوم دستگاه برنامه ذخیره کننده می باشد. در این مدل، الگوریتم حل مسئله توسط یک سری از دستورات کامپیوتری نشان داده می شود، که به منظور دستکاری داده ورودی و تولید داده خروجی به اجرا در می آید. دستوراتی که به همراه داده های دستکاری شده به اجرا در می آیند، در حافظه ذخیره می گردند. این دستورات به صورت متوالی به اجرا در می آیند تا زمانی که شاخه گزینی و جا به جایی اهداف با توجه به دستورات کنترل برنامه روی دهد به صورتی که این شاخه ها و انشعابات شرطی با هم در تلاقی باشند.


...

خرید توضیحات

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

ترجمه مقاله انگلیسی سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذA-secure-domain-name-system-based-on-intrusion-tolerance

تعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)تعداد صفحات لاتین :10صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مدل SDNS
کل سیستم SDNS متشکل از گروه سرور پراکسی، گروه سرور نام DNS، سرور رای گیری و و سرور مدیریت پیکره بندی، همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است می باشد.
درخواست کاربر از طریق دفاع بیرونی به سرور پراکسی می رسد. سرور پراکسی درخواست را به سرور نام DNS منتقل می کند. ورودی کل سیستم یک سرور پراکسی بوده، که در ابتدا به تجزیه و تحلیل قانونی بودن درخواست می پردازد، سپس به درخواست قانونی تایید شده را به یکی از سرورهای نام DNS اولیه انتقال می دهد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله همجوشی داده آسنکرون

ترجمه مقاله انگلیسی همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پاراللAsynchronous-Data-Fusion-With-Parallel-Filtering-Frame

تعداد صفحات ترجمه شده : 15 صفحه (ورد)تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

در سال های اخیر، فناوری همجوشی داده چندحسگر، توجه زیادی را در بسیاری از بخش های نظامی و غیرنظامی به سمت خود کشانده است، و در سطح گسترده ای کاربرد دارد. در حال حاضر، تعداد زیادی از الگوریتم های همجوشی داده برای زمینه ها و محدوده های کاربردی مختلف، ارائه شده است [1-11]. در زمینه تحقیق همجوشی داده های کلاسیک، سیستم چندحسگر اسنکرون که در آن هر حسگر دارای نسبت نمونه برداری مشترک بوده و زمان نمونه برداری یکپارچه می باشد، هیچ یک از اهداف اصلی را شامل نمی گردد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله سیستم هوشمند کنترل ترافیک

ترجمه مقاله انگلیسی
سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
An-Intelligent-Traffic-Control-System-for-Wireless-network


تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

بسیاری از پزوهش های اولیه در ارتباط با کاربرد های مشخص WAVE وتمرکزش را بر روی ایجاد مزایای امنیتی قرار داده است. کنسرسیوم ارتباطاتی ایمن وسایل نقلیه فهرست بلندی از رده بندی مجزای این کاربردها بر طبق به مزایای آن فراهم کرده است. اکثریت این موارد ولی نه همه آن ها در ارتباط با ایمنی می باشد. در حال حاضر بسیاری از پروژه های درسطح جهانی کاربردهای ایمنی را بر اساس این موارد و سناریوهای مشابه مد نظر قرار می دهد.

...

خرید توضیحات

بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم

ترجمه مقاله انگلیسیبررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر)An-examination-of-the-relation-between-architecture-and-compiler

تعداد صفحات ترجمه شده : 19صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :20 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مجموعه دستورالعمل های بهترمنجر به ساده سازی کامپایلرها شده و اندازه و سرعت برنامه هایی که آن ها ایجاد می کنند، بهبود می دهد. این مشاهدات و نتایج کاملا صحیح می باشند. ساده سازی بیش از حد، منجر به اشتباهاتی در فرایند استنباط می گردد. برای نمونه بسیاری از افراد به این نتیجه رسیده اند که کارایی کد مقصود از کامپایلر دیگر مهم نبوده – یا حداقل در آینده مهم نخواهد بود. این به طور آشکار اشتباه می باشد.  ...

خرید توضیحات

تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

ترجمه مقاله انگلیسیتجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)An-Analysis-of-Particle-Swarm-Optimizers-PSO

تعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
بهینه سازی بخش مهمی از زندگی روزمره ما را شکل می دهد. بسیاری از مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی و مهندسی دارای پارامترهایی می باشد که می تواند برای ایجاد نتایج مطلوب تر تنظیم گردد.
با گذشت سال ها، تکنیک های بی شماری ایجاد شده است تا چنین مشکلات مربوط به بهینه سازی را حل کند. این مقاله به بررسی عملکرد تکنیک های نسبتا چدید شناخته شده به نام بهینه سازی اشکالات ذرات می پردازد، و این تکنیکی می باشد که به حل مشکلات از طریق شبیه سازی رفتار گروهی می پردازد.
...

خرید توضیحات

الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن

ترجمه مقاله انگلیسی الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم
An-algorithm-for-fast-and-efficient-text-mining

تعداد صفحات ترجمه شده : 20 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

نتیجه گیری: الگوریتم نشان داده شده، اطلاعات مهمی را ارائه می دهد و کمکی به شتاب بخشیدن تحقیقات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز برای روش های بیولوژی سیستم های امروزی می باشد. پایگاه های داده حاصل شده از تجزیه و تحلیل چکیده مقاله های منتشر شده می تواند کمک ارزشمندی در حوزه جنبش های بیولوژیکی و شیمیایی باشد. این فرایند کاملا بر مبنای داده کاوی و همچنین تکمیل پایگاه داده ایجاد شده می باشد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره

ترجمه مقاله انگلیسیترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهرهAge-Synthesis-and-Estimation-via-Faces

تعداد صفحات ترجمه شده : 42 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :19 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه
به عنوان " پنجره ای به سمت روح بشر " چهره انسان اطلاعات قابل قبول مهمی را در ارتباط با خصوصیات فردی منتقل می کند. خصوصیات انسانی توسط مشخصه های چهره همانند هویت فردی، حالت چهره، جنسیت، سن، اصالت نژاد، و ژست، توجه زیادی را در دهه های گذشته از بخش های آکادمیکی و صنعتی به سمت خود معطوف داشته، از این رو تکنیک پردازش نمای چهره کاربردهای زیادی را در حوزه تصویر و گرافیک کامپیوتری ایجاد کرده است. دو مشکل اساسی در ارتباط با پیشرفت این تکنیک ها، الهام دهنده می باشد.


...

خرید توضیحات