همکار فایل

ترجمه مقاله نظریه انتخاب عمومی

ترجمه مقاله انگلیسی

Public choice theory and antitrust policy
نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار

تعداد صفحات ترجمه شده : 24 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسیسیاست مخالفت تشکیل اعتبار (مخالفت تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع)، نظریه نظارت گروه های ذینفع، انتخاب عمومی، کمیسیون تجارت فدرال


1. مقدمه
رابرت تولیسون یک اقتصاددان وسواس می باشد. مدت ها قبل از اینکه استیو لویت و همکار روزنامه نگارش در لیست پرفروش ترین ها قرار بگیرند، باب مرزهای علم اقتصاد توصیفی (اثباتی) را در مسیرهای کشف نشده قبلی گسترش می داد. افکار بارور او روش هایی را برای بکارگیری مجموعه ای از برنامه های اقتصاددانان، در نهادهای صنعتی کلیسای کاتولیک قرون وسطی را به منظور نتایج و عواقب اقتصاد و قوانین اجتماعی، رای گیری، راحل قانون گذاری، بخش های اجرایی و قضایی دولت، سیاست گروه های ذینفع، اقتصاد سیاسی قانون اساسی، ورزش های دانشگاهی و حرفه ای، کسری سرمایه، نسبت به سابقه علم اقتصاد و اقتصاد، یافتن مالاجاره، توسعه دولت، مهاجرت، ذخایر فدرال و موارد بسیار بیشتری در این فهرست نشان می داد....

خرید توضیحات

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

ترجمه مقاله انگلیسی
Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
در این شکل اجرایی، ما روشی را برای ایجاد استراتژی شبکه سازی برای کارآفرینان مطرح می کنیم. در ابتدا ما به معرفی مفاهیم شبکه های عمومی با مد نظر قرار دادن شبکه های فردی پرداخته؛ به این ترتیب، ما نقش مجموعه ای از کارآفرینان فردی را به عنوان واحد محاسبه در نظر می گیریم. دوم ما به بحث ظرفیت شبکه های فردی درون شبکه های اجتماعی می پردازیم که به ترتیب می تواند درون شرکت ها (روابط درون- شرکتی) یا بین شرکت ها (روابط بین- شرکتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
...

خرید توضیحات

فرایند ریسک پذیری جغرافیایی

ترجمه مقاله انگلیسی

GEOGRAPHY OF THE RISKS A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE
MUNICIPALITY OF YUMBO

فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو

تعداد صفحات ترجمه شده : 8صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی


چکیده
ریسک پذیری جغرافیایی، همانند رشته های علوم اجتماعی، در ارتباط با جنبه های دیگر، درک جمعی و فردی افراد از خطرات، ادغام تجزیه و تحلیل مشخصه های فرهنگی در مورد توسعه : مانند تاریخ، علوم، اقتصاد، سیاست، سازمان دادن شرکت ها که دارای پیچیدگی ها و کم و کاستی هایی می باشند، و جنبه های جداناپذیر در تحقیق و بکارگیری گروه های رسانه ای که باعث کاهش تاثیر فاجعه های ناگوار می گردد

...

خرید توضیحات

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر صورتهای مالی

ترجمه مقاله انگلیسی
Effect of accounting standards in Iran comparability stock companies financial statementsاثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورس


تعداد صفحات ترجمه شده : 3صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :3 صفحه  (ورد)مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیمگیریهای اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروههایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل میآورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است.


Introduction:
Activity accounting services, its main task of preparing and presenting information that is actually beneficial in economic decisions. Existential philosophy of accounting information system, providing services to individuals and groups that various quantitative and qualitative information to achieve their goals, used to bring the action
...

خرید توضیحات

ترجمه تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

ترجمه مقاله انگلیسی
Government-Analysis-of-the-Benefits-and-Costs-of-Regulatio
تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

تعداد صفحات ترجمه شده : 12صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
. مقدمه
هزینه های مرتبط با ، و مقررات ایمنی، بهداشت و محیطی به طور قابل توجهی در دهه های اخیر افزایش داشته و هم اکنون سالانه به اندازه چند صد میلیارد دلار می باشد.همچنین، به نظر می رسد که احتمالا چنین هزینه هایی در دهه بعد به طور قابل توجهی افزایش داشته باشد. با این وجود، تاثیر اقتصادی مقررات، موشکافی بسیار کمتری را نسبت به هزینه های دولتی تخمین زده شده و مستقیم به خود اختصاص می دهد. مزایای بلقوه اصلاحات نظم دهنده، قابل توجه می باشند.


...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی استراتژی های رقابتی

ترجمه مقاله انگلیسی
Aligning-operations,-marketing,-and-competitive-strategies-to-enhance performance
هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

تعداد صفحات ترجمه شده : 18 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :11 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


1- مقدمه
در مطالعات مربوط به مدیریت راهبردی خدمات، ارتباط راهبردی نزدیک بین استراتژی های رقابتی و عملکردها برای سازماندهی خدمات دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این چنین ارتباطات راهبردی برای بدست آوردن رقابت های در سطح جهانی حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این استراتژی های بازاریابی که سازگاری را بین بازاریابی و استراتژی های بازاری ایجاد می کند برای عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. از این رو چنین فرایندی ضروری می باشد تا ارتباط بین بازاریابی و استراتژی های رقابتی را درک کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه ارتباطات راهبردی تاثیری بر روی عملکرد سازمان ها دارند.

کلیدواژه: فعالیت های خدماتی، تناسب راهبردی، عملیات بانکی، استراتژی
...

خرید توضیحات

سیستم خبره فازی عصبی

ترجمه مقاله انگلیسی
یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص
A  Hybrid  Fuzzy - Neural  Expert  System  for  Diagnosis

تعداد صفحات ترجمه شده : 15 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه:
روشهای تکراری شناسایی و ارزیابی پدیده خاص را کار تشخیصی می نامند ،که یکی از کاربردهای اصلی برای هوش مصنوعی (AI) می باشد. با توجه به اینکه رنج وسیعی از چنین کاربرهای تشخیصی وجود دارد . اگرچه رنج وسیعی از چنین کاربردهای تشخیصی در پزشکی وجود دارد ولی این بخش مورد توجه استفاده کنندگام از هوش مصنوعی قرار دارد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله جمع و تفريق اعداد دو رقمي

ترجمه مقاله انگلیسی


Adding and Subtracting
 Two-Digit Numbers
جمع و تفريق اعداد دو رقميتعداد صفحات ترجمه شده : 3 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdfترجمه قسمتی از متن :

به بچه ها تمرينات جمع و تفريق بدهيد كه شامل جمع يا تفريق مضاربي از ده و جمع و تفريق اعداد يك رقمي باشد.پيشنهاد كنيد كه آنها انتخاب كنند هر روشي كه آنها را اميدوار به حل آنها كند .كاغذ و قلم ،بلوكهاي ده تايي يا عمليات اصلي .شما مي توانيد پيشرفت بچه ها را ارزيابي كنيد به صورت غير رسمي به وسيله سوال از آنها كه توضيح دهند چرا آنها اين روشها را انتخاب مي كنند . ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان

ترجمه مقاله انگلیسی

Traces of Ancient Egyptian Culture & Civilization in the story of Samak-e „Ayyarردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیارتعداد صفحات ترجمه شده : 19 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :19 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

 تاكنون به تاثير فرهنگ مصر باستان بر فرهنگ و ادب مردمي ايران توجه چنداني نشده، حال آن كه مي ‌دانيم مصر در دوران هخامنشيان در دو نوبت، طي سلسله‌هاي بيست و هفتم و سي و يكم، به مدت در مجموع ١٣٢ سال يكي از ساتراپ‌هاي ايران بوده و در دوران ساسانيان نيز چند سالي ايرانيان بر اين كشور حكومت مي‌كرده‌اند. آنگاه كه كمبوجيه سلسله‌ بيست و هفتم موسوم به فراعنه‌ پارسي را بنيان نهاد، از آغاز نظام سلطنتي در مصر بيش از دو هزار و چهارصد سال مي‌گذشت.

...

خرید توضیحات

نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن


ترجمه مقاله انگلیسی

The question of 'literary theoryنظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

تعداد صفحات ترجمه شده : 19 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :19 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه
در این چالش مهم، در ابتدا مقدمه ای در ارتباط با ادبیات، نقد و نظریه مورد نیاز است: مفاهیم نقد کلیدی، اندرو بنت و نیکلاس رویل توضیحات زیر را بیان می کنند: نظریه ادبی بخش غیرقابل اجتناب مطالعه ادبیات و نقد آن به شمار می آید. اما نظریه، زمانی که به شکل مکتب (ism) بیان می شود- تهدید کننده و یا اگر صادقانه بگوییم کسالت آور می شوند (1999، ix). بدون انجام ریسکی در تعریف نظریه ادبی، بنت و رویل به طور مختصری به تعریف وضعیت و شرایط پذیرش قراردادی موضوعشان پرداخته اند.


...

خرید توضیحات