همکار فایل

ترجمه مقاله ایجاد مزیت رقابتی از طریق جریان های نوآوری

کارآفرینی راهبردی: ایجاد مزیت رقابتی از طریق جریان های نوآوری
Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation
تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :11 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

 چکیده: در محیط رقابتی سریع امروزی, شرکت ها نیازمند این هستند که چالاک و انطباق پذیر باشند. با وجود اینکه شرکت ها می توانند از طریق تکنولوژی های موجود به سطح معینی از عملکرد دست پیدا کنند, اما به همان اندازه در مواجه با تکنولوژی های نوین نوظهور کند عمل می کنند. ما کارآفرینی راهبردی را به عنوان ابزاری مورد بحث قرار می دهیم که از طریق آن شرکت ها بطورهمزمان از مزیت رقابتی فعلی خود بهره برداری کرده و در عین حال فرصت های آتی را نیز مورد کاوش قرار می دهند. دستیابی به توازن بین بهره برداری و کاوش چیزی فراتر از تخصیص یکسان منابع به این دو فرآیند را در بر می گیرد. همانگونه که بحث شد, بهره برداری و کاوش از نظر اجرایی, ساختاری و فرهنگی فرآیندهای متمایزی هستند.

 واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک, کاوش/اکتشاف, بهره برداری, نوآوری, مزیت رقابتی ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله سیتوکنین

این مقاله ترجمه مقاله isi سیتوکنین  و مربوط ب گروه کشاورزی می باشد
تعداد صفحات : 18
فرمت : ورد
متن انگلیسی ندارد

فهرست
مقدمه ................................................................. 432
تغییرات ساختاری و فعالیت بیولوژیکی ............................... 433
تنوع ساختاری سیتوکنین های طبیعی .......................... .... 433
متابولیسم و بیوسنتز سیتوکنین ها .................................. 434
اساس متابولیسم سیتوکنین ها ...................................... 434
بیوسنتز سیتوکنین ..................................................... 436
تنظیم بیوسنتز سیتوکنین .............................................. 439
بیوسنتز .................................................................. 439
انتقال ..................................................................... 440
انتقال نوکلئوبازهای سیتوکنین .......................................... 440
انتقال نوکلئوزیدهای سیتوکنین .......................................... 441
جابجایی درون سلولی سیتوکنین ها ..................................... 442
...

خرید توضیحات

ترجمه فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی

ترجمه مقاله انگلیسی
 Do social media marketing activities enhance customer equity An empirical study of luxury fashion brand

آیا فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی برابری مشتریان را افزایش میدهند؟ یک مطالعه تجربی در مورد برند مد لوکس آنجلا جِی. کیم، و اونجو کو
تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


چکیده: بخاطر علاقه روز افزون به استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی(SMM)در بین برندهای مد لوکس، مقاله حاضر درصدد است تا خصوصیات فعالیت های SMM را شناسایی کند و روابط بین این فعالیت های مشاهده شده، برابری ارزش، برابری روابط، برابری برند، برابری مشتری، و هدف از خرید را از طریق یک مدل معادله ساختاری بررسی نماید. پنج ساختار از فعالیت های SMM مشاهده شده از برندهایمد لوکس، سرگرمی، روابط متقابل، مدپرستی، سفارشی سازی، و انتشار گفتاری است. تأثیر آنها بر روی برابری ارزش، برابری روابط، و برابری برند مثبت است. برای روابط بین عوامل محرک برابری مشتری و خود برابری مشتری، برابری برند تأثیر منفی بر روی برابری مشتری دارد درحالیکه برابری ارزش و برابری روابط هیچ تأثیر مهمی را نشان نمیدهند. برابری ارزش و برابری روابط نیز مانند هدف خرید، تأثیرات مثبت مهمی دارند، درحالیکه برابری روابط هیچ تأثیر مهمی ندارد. و در نهایت، روابط بین هدف خرید و برابری مشتری نیز اهمیت زیادی دارد. یافته های این مطالعه میتواند باعث شود که برندهای لوکس بتوانند رفتار خرید آینده بعضی از مشتریان خود را با دقت بیشتری پیش بینی کنند و راهنمایی برای مدیریت دارائی ها و فعالیت های بازاریابی آنها باشند.


کلمات ...

خرید توضیحات

ترجمه بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی

ترجمه مقاله انگلیسی
 Digital marketing and social media Why bother
بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی: چرا زحمت؟

تعداد صفحات ترجمه شده : 13صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

چکیده :
تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان ایجاب می‌کند که شرکت‌ها استراتژی‌های بازاریابی خود در حوزه دیجیتال را مورد بازنگری قرار دهند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از تحقیقات مرتبط با این موضوع، بیشتر روی مصرف‌کنندگان تمرکز دارند تا روی شرکت‌ها. به منظور پرداختن به این کاستی، این مطالعه دیدگاه شرکت را اتخاذ می‌کند تا به درک درستی از بازاریابی دیجیتال و استفاده از رسانه‌های اجتماعی و نیز مزایا و موانع آن کمک کند. نسل دوم برنامه‌های مبتنی بر اینترنت شرکت‌ها را قادر به پیاده‌سازی فرم‌های ارتباطی نوآورانه و هم‌آفرینی محتوا با مشتریانشان کرده و بدین وسیله تلاش‌های بازاریابی را بهبود می‌دهند. این مقاله بر اساس یک بررسی روی مدیران بازاریابی نشان می‌دهد که شرکت‌ها برای اتخاذ یک حضور دیجیتال در قالب رسانه‌های اجتماعی، با فشارهای داخلی و خارجی مواجه هستند. میزان تعامل و مشغولیت شرکت‌ها در بازاریابی دیجیتال را می‌توان بر اساس مزایای ادراک شده و استفاده از بازاریابی دیجیتال طبقه‌بندی کرد. برای بهبود تعامل بازاریابی دیجیتال، بازاریابان باید روی تعاملات مبتنی بر رابطه با مشتریان خود تمرکز کنند. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه برخی شرکت‌ها در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: بازاریابی دیجیتال، صرف بودجه، معیارهای اجتماعی، روند رسانه‌های دیجیتال ...

خرید توضیحات

روش تصمیم گیری فازی برای تبادل اطلاعات در سیستم ردیابی حسگر وسایل نقلیه

Fuzzy decision method to improve the information exchange in a vehicle sensor tracking system

روش تصمیم گیری فازی برای تبادل اطلاعات در سیستم ردیابی حسگر وسایل نقلیه

تعداد صفحات ترجمه شده : 24 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

اینترنت اشیاء  بر اساس شناخت اشیاء دنیای واقعی روشی منحصر به فرد است که به وسیله واسطه های ارتباطی به هم وصل می شوند. این اندیشه ساده پیدایش تعداد زیادی نرم افزارهای کاربردی جدید را در تقریبا هر زمینه ی علمی امکان پذیر می کند. یکی از برجسته ترین زمینه های نرم افزار کاربردی وسایل نقلیه جاده ای هستند که در حال حاضر تقریبا بیش از پنجاه حسگر داشته و اطلاعات از طریق پروتکل اصلی در دسترس قرار میگیرند. از این طریق، وسایل نقلیه اشیایی واقعی و هوشمند شده که میتوانند با اشیاء دیگر یا هر سیستم نرم افزاری ارتباط بگیرند. برای تحقق این هدف، پروژه قبلی روی طراحی و توسعه چارچوب ویتروویوس تمرکز کرد، طوری که کاربران بدون هیچ دانش برنامه نویسی می توانند نرم افزارهای کاربردی مربوط به وب را براساس مصرف فوری داده های دریافتی از خودروهای مرتبط به هم طراحی و تولید کنند. مشکل این جاست که ارسال این اطلاعات خارج از کنترل بوده، قادر نیستند بهترین زمان برای ارسال اطلاعات و اینکه چه اطلاعاتی باید در هر لحظه ارسال شود تا مصرف منابع دستگاه موبایل را به حداقل برساند قابل تشخیص نیست. این دستگاه موبایل(قابل حمل) همانند پلی میان وسیله نقلیه و پایگاه داده که همه اطلاعات در آن ذخیره شده عمل می کند. بنابراین در ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله مرحل پیاده سازی بازمهندسی

ترجمه مقاله انگلیسی


BPR implementation process:
an analysis of key success and
failure factors

مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

تعداد صفحات ترجمه شده : 25 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :21 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


مقدمه
پس از انتشار مفاهیم بنیادین BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) (بازمهندسی فرایند کسب و کار) توسط هامر (1990) و داونپورت و شورت (1990)، بسیاری از سازمان ها به گزارش مزایای قابل توجه حاصل شده از پیاده سازی موفقیت امیز BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) پرداخته اند. مشخص شده است که شرکت هایی همچون فورد موتور، CIGNA، و Wal-Mart همگی BPR (بازمهندسی فرایند کسب و کار) را بطور موفقیت آمیزی پیاده سازی کره اند.
...

خرید توضیحات

ترجمه فصل شناخت مشکلات صوت

ترجمه فصل 9 کتاب :
توانبخشی صوتی از کتاب درک مشکلات صوت
vocal rehablitaion from understanding  voice problems
شناخت مشکلات صوت
توانبخشی صوتی: هدف صوت درمانی هدف اصلی صوت درمانی می تواند از بیماری به بیمار دیگر متفاوت باشد. با این حال, بطور کلی هدف صوت درمانی حفظ بهترین صوت ممکن است, یعنی صوتی که برای اهداف شغلی و ارتباطات کلی فرد قابل استفاده باشد. خود بیمار باید داوری نهایی را در مورد قابل قبول بودن صوتش انجام دهد. با این حال هم برای درمانگر و هم بیمار مهم است بدانند که حفظ و برگشت کیفیت صوت به وضعیت قبل یا ایجاد برخی اهداف آرمانی در صوت شاید امکان پذیر نباشد. زمانی که تغییرات برگشت ناپذیری در ساختار یا فیزیولوژی حنجره ایجاد شود, ممکن است صوت هیچ وقت به شرایط و کیفیت قبلی برنگردد. رسیدن به این تشخیص برای برخی از بیماران سنگین و ضربه زننده است, بخصوص بیمارانی که در زندگی خود وابستگی زیادی به مهارت های صوتی خود داشته یا منشا اصلی لذت بردن آنها از زندگی بوده است...
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله سایت های اجتماعی

ترجمه مقاله انگلیسی

Social Site

سایت های اجتماعی
تعداد صفحات ترجمه شده : 15صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :15 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسیچکیده
این سایت ها نه تنها کاربران را قادر می سازد تا دسترسی بی سابقه ای به اطلاعات عموم افراد داشته باشند، بلکه به طور تمام وقت حوادث زندگی آن ها را به صورت آرشیو شده نگهداری می کند. نمونه ای از این شرایط جدید شامل ویدئو بیوگرافی افراد در یوتوب یا ایده ها و تصاویر شخصی در پروفایل my space و دیگر شبکه های اجتماعی همانند فیس بوک  می باشد. این نمونه نشان می دهد که موارد ارشیو شده مدام تغییراتی داشته و ارتباطی را بین حریم خصوصی و عمومی ایجاد می کند. برای نمونه حریم خصوصی با قرار دادن فیلم خانوادگی دختری که لباس رقص یا لباس مجلسی پوشیده است در سایت هایی همانند یوتوب و انتشار عمومی آن از این دسته می باشد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله نظریه انتخاب عمومی

ترجمه مقاله انگلیسی

Public choice theory and antitrust policy
نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار

تعداد صفحات ترجمه شده : 24 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسیسیاست مخالفت تشکیل اعتبار (مخالفت تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع)، نظریه نظارت گروه های ذینفع، انتخاب عمومی، کمیسیون تجارت فدرال


1. مقدمه
رابرت تولیسون یک اقتصاددان وسواس می باشد. مدت ها قبل از اینکه استیو لویت و همکار روزنامه نگارش در لیست پرفروش ترین ها قرار بگیرند، باب مرزهای علم اقتصاد توصیفی (اثباتی) را در مسیرهای کشف نشده قبلی گسترش می داد. افکار بارور او روش هایی را برای بکارگیری مجموعه ای از برنامه های اقتصاددانان، در نهادهای صنعتی کلیسای کاتولیک قرون وسطی را به منظور نتایج و عواقب اقتصاد و قوانین اجتماعی، رای گیری، راحل قانون گذاری، بخش های اجرایی و قضایی دولت، سیاست گروه های ذینفع، اقتصاد سیاسی قانون اساسی، ورزش های دانشگاهی و حرفه ای، کسری سرمایه، نسبت به سابقه علم اقتصاد و اقتصاد، یافتن مالاجاره، توسعه دولت، مهاجرت، ذخایر فدرال و موارد بسیار بیشتری در این فهرست نشان می داد....

خرید توضیحات

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

ترجمه مقاله انگلیسی
Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
در این شکل اجرایی، ما روشی را برای ایجاد استراتژی شبکه سازی برای کارآفرینان مطرح می کنیم. در ابتدا ما به معرفی مفاهیم شبکه های عمومی با مد نظر قرار دادن شبکه های فردی پرداخته؛ به این ترتیب، ما نقش مجموعه ای از کارآفرینان فردی را به عنوان واحد محاسبه در نظر می گیریم. دوم ما به بحث ظرفیت شبکه های فردی درون شبکه های اجتماعی می پردازیم که به ترتیب می تواند درون شرکت ها (روابط درون- شرکتی) یا بین شرکت ها (روابط بین- شرکتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
...

خرید توضیحات